VIKTIG NYHET

Välkommen på årsmöte!

Du är hjärtligt välkommen på årsmöte med Socialdemokraterna. Årsmötet äger rum den 17 mars klockan 18:00 i Sjöfartsföreningens lokal, Norra strandgatan 12. Vi  bjuder på mat och härliga skratt med stå upp-komikern Britt Wimarsson. Var och en medtar önskad dryck. Vill du ha handlingar inför årsmötet? Handlingarna kommer finnas tillgängliga efter måndagen 20 februari. Välkommen upp…

Läs mer

Socialdemokraterna har tagit ett inriktningsbeslut om Folkets park

Bakgrund Folkets park ägs och drivs föreningen Folkets hus och park i Oskarshamn. Socialdemokraterna är en av flera andelsägare i föreningen. Socialdemokraternas andelar är 200 av 14863 st. Föreningen Folkets hus och park i Oskarshamn bedriver i dag framför allt två verksamheter. Den ena verksamheten är biostaden och den andra är uthyrning av lokalen Folkets…

Läs mer

Gupp i Oskarshamn – Vad beslutade medlemsmötet?

Socialdemokraterna i Oskarshamn har på sitt medlemsmöte den 27 februari diskuterat farthinder och gupp i staden. Den senaste tiden har staden byggts om som en del i den stadsomvandling som sker. Resecentrum har flyttats till järnvägsstationen för att ge plats för mer utbyggnationer i centrum. Kulturhuset har fått ett uterum i form av ett torg…

Läs mer

Valberedningens förslag till ny ordförande

Anton Sejnehed föreslås av valberedningen att efterträda Yvonne Hagberg som ordförande för Socialdemokraterna i Oskarshamn.

Yvonne Hagberg, ordförande för Socialdemokraterna i Oskarshamn, har sedan tidigare meddelat att hon lämnar som ordförande i samband med årsmötet den 17 mars. De socialdemokratiska föreningarna och medlemmarna har sedan november haft möjlighet att nominera en ny ordförande och ledamöter till styrelsen. Valberedningen kan i dag presentera att förslag till ny ordförande för Socialdemokraterna i…

Läs mer

Handlingar till årsmötet

Nu finns handlingarna till årsmötet publicerat på vår hemsida. Handlingarna kommer att löpande att kompletteras med olika delar. Vissa av handlingarna är i första hand till för våra medlemmar och finns därför att hämta på vår expedition samt kan fås via mail. Kontakta oss då på sap.oskarshamn@telia.com   Handlingar till årsmöte 2017 – webben  …

Läs mer

Guppen i staden– varför hoppar bilen?

Välkommen på medlemsmöte med Socialdemokraterna i Oskarshamn. Du kan bli medlem på plats.

Socialdemokraterna i Oskarshamn bjuder in till ett livfullt medlemsmöte med information om byggnationer i staden och till diskussion om gupp och farthinder. Plats: Kulturhuset Tid: 27 februari klockan 18:00 Dagordning: Mötets öppnande Val av justerare Fastställande av röstlängd Fastställande av dagordning Aktuell politik Beslut om hur vi går vidare med gupp och farthinder Fastställande av…

Läs mer

Tillsammans är vi Oskarshamn

Tillsammans är vi Oskarshamn ❤ Det är tillsammans som vi gör Oskarshamn till en fantastisk plats att leva, verka och bo på. Vi socialdemokrater tror på att vi tillsammans kan göra fantastiska saker. Oavsett vart vi kommunen du bor, lever eller verkar så är du viktig för att göra Oskarshamn till Oskarshamn. Vill vi nå framgång…

Läs mer

Gabriel Wikström besökte Oskarshamn

Ett lyckat medlemsmöte besök av Gabriel Wikström. Statsrådet Wikström pratade om framtidens hälso- och sjukvård med fokus på jämlik sjukvård. Regeringen satsar resurser för att människor ska ha rätt till lika god vård oavsett var i landet man bor, men också oavsett sin ekonomi och bakgrund.  

Läs mer

Välkommen på ett spännande möte om framtidens hälso- och sjukvård!

Välkommen på ett spännande möte om framtidens hälso- och sjukvård!

Den 23 januari får Oskarshamn besök av det socialdemokratiska statsrådet Gabriel Wikström. Wikström är folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister. Gabriel Wikström avslutar dagen med att träffa oss socialdemokrater för att samtala om framtidens hälso- och sjukvård. Alla medlemmar är välkomna! Tid: 23 januari, klockan 17:15-18:15. Plats: Strandagården, Påskallavik. Välkomna!

Läs mer
facebook Twitter Email