Arbetarekommunens styrelse

Styrelsen för arbetarekommunen (Socialdemokraterna i Oskarshamn) består av 13 ledamöter med rösträtt. Styrelsen har adjungerat 2 personer som har närvaro- och yttranderätt på styrelsemöten.

Nedan finner du kontaktuppgifter till några av våra förtroendevalda. Socialdemokraterna i Oskarshamn har en gemensam mail också sap.Oskarshamn@telia.com

Styrelsen

Anton Sejnehed
Ordförande

Telefon: 070-235 63 15
E-post: anton.sejnehed@oskarshamn.se
Laila Naraghi
Vice ordförande

E-post: laila.naraghi@riksdagen.se
Bild från riksdagen.se
Andreas Erlandsson
Kassör

Telefon: 070-618 86 55
E-post: andreas.erlandsson@oskarshamn.se
Peter Wretlund
Ledamot
Catrin Alfredsson
Kampanjledare
Elvis Prakatur
Facklig politiskt ansvarig
Marie Holmgren
Studieorganisatör
Yvonne Bergvall
Medlemsansvarig
Lena Blomander
Ledamot
Joakim Rylin
Ledamot
Jonas Brorsson
Kampanjledare
Rickard Bäck
Studieorganisatör
Anita Hultgren
Ledamot

Adjungerade

Tormod Nesset
Internationell ledare
Adjungerad

facebook Twitter Email