Arbetarekommunens styrelse

Styrelsen för arbetarekommunen (Socialdemokraterna i Oskarshamn) består av 13 ledamöter med rösträtt. Styrelsen har adjungerat 2 personer som har närvaro- och yttranderätt på styrelsemöten.

Nedan finner du kontaktuppgifter till några av våra förtroendevalda. Socialdemokraterna i Oskarshamn har en gemensam mail också sap.Oskarshamn@telia.com

Styrelsen

Anton Sejnehed
Ordförande

Telefon: 070-235 63 15
E-post: anton.sejnehed@oskarshamn.se
Laila Naraghi
Vice ordförande

E-post: laila.naraghi@riksdagen.se
Bild från riksdagen.se
Berth Karlsson
Kassör

Telefon: 070-381 63 20
E-post: berth.karlsson.politik@oskarshamn.se
Andreas Erlandsson

Telefon: 070-618 86 55
E-post: andreas.erlandsson@oskarshamn.se
Peter Wretlund
Ledamot
Catrin Alfredsson
Elvis Prakatur
Facklig politiskt ansvarig
Marie Holmgren
Studieorganisatör
Yvonne Bergvall
Ledamot
Lena Blomander
Ledamot
Joakim Rylin
Ledamot
Jonas Brorsson
Ledamot
Vakant

Adjungerade

Tormod Nesset
Internationell ledare
Adjungerad
Anita Hultgren
Gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden
Adjungerad

facebook Twitter Email