Välkommen på medlemsmöte!

Den 31 augusti kl. 18.00 är alla medlemmar välkomna på medlemsmöte. Du kan vara med på mötet antingen på plats i Folkets park eller digitalt via Zoom. Vi uppmanar alla medlemmar att följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer och mötet kommer anpassas till dessa. Vi kommer därför ha stort avstånd mellan deltagarna samt avstå från att bjuda på fika.

Om du är medlem och vill delta via Zoom, så skickar du ett mail till sap.oskarshamn@telia.com så får du de uppgifter du behöver för att delta på mötet.

Dagordningen: 
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av antalet närvarande röstberättigande medlemmar
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av mötesfunktionärer
a) Mötessekreterare
b) Justerare
5. Aktuell information/politik
a) Information om corona från kommunstyrelsens ordförande samt närvarande nämndsordföranden/vice ordförande.
b) Information om corona från regionrådet Peter Wretlund.
c) Information om vallöften
d) Övriga frågor aktuell politik
6. Övriga frågor
7. Eventuella val
8. Mötets avslut

facebook Twitter Email