Nomineringsanmodan – kommunala uppdrag

Vill du vara med och genomföra våra vallöften i Oskarshamns kommun? Vi har just nu fyra vakanta förtroendeuppdrag i kommunen. Nedan kan du läsa lite kort om vad respektive uppdrag innebär.

Alla medlemmar kan nominera någon till ett uppdrag. Valberedningen kommer gå igenom alla inkomna nomineringar och föreslår därefter en person till respektive uppdrag. Det är arbetarekommunens styrelse som beslutar om vem som utses till uppdraget.

Bildningsnämnden – ersättare
Bildningsnämnden ansvarar för utbildningsfrågor från förskola till komvux, kultur och fritid. Nämnden har cirka 8 möten per år och därutöver kan det tillkomma några andra aktiviteter. Nämndens möten är oftast heldag. Utöver de officiella mötena i nämnden så har S-gruppen i nämnden gruppmöten kvällen före nämndens möten samt på morgonen innan mötet. 

Socialnämnden – ersättare
Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorgen för personer med funktionsvariationer samt individ- och familjeomsorgen. Nämnden har cirka 8 möten per år och därutöver kan det tillkomma några andra aktiviteter. Utöver de officiella mötena i nämnden så har S-gruppen i nämnden gruppmöten på kvällstid ett par gånger per år samt på morgonen innan mötet.

Samhällsbyggnadsnämnden – ersättare
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för bygglov, detaljplaner och miljöfrågor. Nämnden har cirka 10 möten per år. 

Tekniska nämnden – ersättare
Tekniska nämnden ansvarar för kost och städ, gator, parker, fastigheter samt vatten och avlopp.  Nämnden har cirka 9 möten per år. 

Valnämnden – ledamot
Valnämnden är främst aktiv i samband med allmänna val. Nämnden bereder frågor inför valet såsom vilka lokaler och valdistrikt som ska finnas. Nämnden ser också till att valet genomförs på ett korrekt sätt i kommunen. 

Hur nominerar du någon? 
Vill du nominera någon eller dig själv? Maila din nominering till sap.oskarshamn@telia.com senast den 31 augusti. Den som nomineras måste vara tillfrågad. 

facebook Twitter Email