Välkommen på medlemsmöte!

Den 28 september kl. 18.00 är alla medlemmar välkomna på medlemsmöte. Du kan vara med på mötet antingen på plats i Folkets park eller digitalt via Zoom. Vi uppmanar alla medlemmar att följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer och mötet kommer anpassas till dessa. Vi kommer därför ha stort avstånd mellan deltagarna samt avstå från att bjuda på fika.

Du som önskar vara med digitalt via Zoom, mailar till sap.oskarshamn@telia.com för att få en länk.

Dagordningen: 

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av antalet närvarande röstberättigande medlemmar
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av mötesfunktionärer
a) Mötessekreterare
b) Justerare
5. Inriktningsbeslut om grundskolor i Oskarshamns kommun
6. Aktuell information
7. Övriga frågor
8. Eventuella val
9. Mötets avslut

facebook Twitter Email