NOMINERINGSANMODAN GÄLLANDE KOMMUNALA UPPDRAG

Vill du vara med och genomföra våra vallöften i Oskarshamns kommun? Vi har just nu fyra vakanta förtroendeuppdrag i kommunen. Nedan kan du läsa lite kort om vad respektive uppdrag innebär.

Alla medlemmar kan nominera någon till ett uppdrag. Valberedningen kommer gå igenom alla inkomna nomineringar och föreslår därefter en person till respektive uppdrag.

Vice ordförande i Socialnämnden 
Uppdraget som vice ordförande i socialnämnden innebär att du är vår gruppledare i nämnden och ansvarar för vårt gemensamma arbete. Det innebär att du skapa håll ihop arbetet som våra ledamöter och ersättare gör, samt samla vår grupp med jämna mellanrum för att planera för hur våra politiska prioriteringar ska kunna genomföras.

Sista dag att nominera någon som vice ordförande i socialnämnden är den 30 oktober. Nomineringar sker till sap.oskarshamn@telia.com och alla nominerade ska vara tillfrågade. Valet av vice ordförande görs vid medlemsmötet den 30 november.

Öppen nominering till socialnämnden 
Om representantskapet den 30/11 väljer någon som idag är ledamot eller ersättare i socialnämnden till uppdraget som vice ordförande så behöver vi göra fyllnadsval. För säkerhetsskull så ges också möjlighet att nominera ledamot respektive ersättare till socialnämnden.

Eftersom det är först vid kommunfullmäktiges sammanträde i december som vi kan välja en vice ordförande till Socialnämnden och det inte är något sammanträde med kommunfullmäktige i januari, så behöver vi öppna en nomineringsprocess för säkerhetsskull så att vi inte få vakanser.

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorgen för personer med funktionsvariationer samt individ- och familjeomsorgen. Nämnden har cirka 8 möten per år och därutöver kan det tillkomma några andra aktiviteter. Utöver de officiella mötena i nämnden så har S-gruppen i nämnden gruppmöten på kvällstid ett par gånger per år samt på morgonen innan mötet.

Sista dag att nominera någon som ledamot och ersättare i socialnämnden är den 30 oktober. Nomineringar sker till sap.oskarshamn@telia.com och alla nominerade ska vara tillfrågade. Medlemsmötet kommer att, om det blir aktuellt, besluta om fyllnadsval till socialnämnden vid sitt möte den 30/11 efter beslut om vice ordförande i socialnämnden.

Ersättare i Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för all verksamhet, men har också egna förvaltningar som arbetar med bland annat gemensamma personalfrågor, räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, näringslivs- och exploateringsfrågor. Kommunstyrelsen har cirka 12 möten per år. Kommunstyrelsens s-grupp har gruppmöten på morgonen innan sammanträdet. Vissa av kommunstyrelsens ärenden bereds också i kommunfullmäktigegruppen som är kvällen innan kommunstyrelsen.

Sista dag att nominera någon som ersättare i kommunstyrelsen är den 30 oktober. Nomineringar sker till sap.oskarshamn@telia.com och alla nominerade ska vara tillfrågade. Valet av ersättare till kommunstyrelsens görs vid medlemsmötet den 30 november.

facebook Twitter Email