ARBETAREKOMMUNES ÅRSMÖTE 2021

Motioner
Du som medlem har möjlighet att lämna in motioner till arbetarekommunens årsmöte som sker i mars. Sista dag att skicka in en motion är den 31 januari 2021. Motionerna ska sändas till sap.oskarshamn@telia.com

Nomineringar till arbetarekommunen
Följande uppdrag kan du som medlem nominera andra medlemmar till. Sista dag att skicka in en nominering är den 31 januari 2021. Alla nominerade ska vara tillfrågade. 
 

Arbetarekommunens styrelse
Nominering ska ske av vice ordförande, kassör samt fem ledamöter för perioden 2021-2023.

Följande ledamöter är valda till årsmötet 2021:
Laila Naraghi, vice ordförande
Berth Karlsson, kassör
Andreas Erlandsson
Peter Wretlund
Catrin Alfredsson
Elvis Prakatur
En vakant plats

Tre revisorer – 1 år
Nominering ska ske av tre revisorer för ett år.

Följande revisorer är valda till årsmötet 2021:
Christina Karlsson
Johnny Maurits
Mona Tegel
 

Tre revisorsersättare – 1 år
Nominering ska ske av tre revisorsersättare för ett år.

Följande revisorsersättare är valda till årsmötet 2021:
Leif Jonsson
Leine Johansson
Rickard Bäck
 

En fanbärare samt en ersättare – 1 år
Nominering ska ske av en fanbärare samt en ersättare för ett år.

Följande revisorsersättare är valda till årsmötet 2021:
Sami Durmishi som fanbärare
Marie Holmgren som ersättare
 

Ett ombud till ABF, samt ersättare – 1 år
Nominering ska ske av ett ombud samt en ersättare för ett år.
Vid senaste årsmötet fick arbetarekommunens styrelse i uppdrag att utse ett ombud och ersättare.
 

Ett ombud till Folkets park, samt ersättare – 1 år
Nominering ska ske av ett ombud samt en ersättare för ett år.

Följande revisorsersättare är valda till årsmötet 2021:
Catrin Alfredsson som ombud.
Mona Tegel som ersättare.
 

Ett ombud till Fonus, samt ersättare – 1 år
Nominering ska ske av ett ombud samt en ersättare för ett år.

Följande revisorsersättare är valda till årsmötet 2021:
Leif Jonsson som ombud.
Monica Svensson som ersättare
 

Valberedning för arbetarekommunens interna val på ett år
Nominering ska ske av en sammankallande samt fyra ledamöter till valberedningen.

Följande ledamöter är valda till årsmötet 2021:
Mona Tegel, sammankallande
Rickard Bäck
Leine Johansson
Marianne Erlandsson
Sven-Åke Johansson
 

Valberedning för offentliga uppdrag på fyra år 2021-2025
Nominering ska ske av en sammankallande samt fyra ledamöter till valberedningen. Följande ledamöter är valda till årsmötet 2021:
Anton Sejnehed, sammankallande
Laila Naraghi
Ulf Nilsson
Rigmor Eklind
Sven-Åke Johansson

facebook Twitter Email