NOMINERING TILL KYRKOVALET 2021

Den 19 september 2021 är det dags att rösta i kyrkoval och för Socialdemokratin att fortsätta att stärka sin ställning. För att vi ska klara det måste vi ha listor till församlingar, stift och kyrkomöte med goda partivänner.

Vill du kandidera till något uppdrag i Svenska kyrkan? 

Kyrkofullmäktige
Ansvarar för frågor i församlingen. I Oskarshamns kommun finns det tre församlingar, vilken församling man tillhör beror på var man bor i kommunen. Vill du kandidera till kyrkofullmäktige? 

Sista dag att nominera någon till kyrkofullmäktige är den 1 februari 2021. Nomineringar skickas till sap.oskarshamn@telia.com. Alla nominerade måste vara tillfrågade.

Stiftsfullmäktige
Ansvarar för frågor i stiftet, vilket täcker ett större geografiskt område. Oskarshamns kommun tillhör två olika stift. Den norra delen av kommunen tillhör Linköpings stift och övriga delar tillhör Växjö stift. Vill du kandidera till stiftsfullmäktige? 

Sista dag att nominera någon till stiftsfullmäktige är den 10 januari 2021. Nomineringar skickas till sap.oskarshamn@telia.com. Alla nominerade måste vara tillfrågade.

Kyrkomötet
Kyrkomötet beslutar i frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken och psalmboken. Andra exempel är den kyrkliga organisationen, tillhörigheten till Svenska kyrkan och kyrkans vigningstjänst. Kyrkomötet kan däremot inte fatta beslut i frågor som är församlingarnas eller stiftens ansvarsområden. Vill du kandidera till kyrkomötet?

Sista dag att nominera någon till kyrkomötet är den 10 januari 2021. Nomineringar skickas till sap.oskarshamn@telia.com. Alla nominerade måste vara tillfrågade.

facebook Twitter Email