NOMINERINGSANMODAN GÄLLANDE KOMMUNALA UPPDRAG

Nämnd Vill du vara med och genomföra våra vallöften i Oskarshamns kommun? Vi har just nu några vakanta förtroendeuppdrag i kommunen. Nedan kan du läsa lite kort om vad respektive uppdrag innebär.

Alla medlemmar kan nominera någon till ett uppdrag. Valberedningen kommer gå igenom alla inkomna nomineringar och föreslår därefter en person till respektive uppdrag.

Ledamot i bildningsnämnden
Bildningsnämnden ansvarar för utbildningsfrågor från förskola till komvux, kultur och fritid. Nämnden har cirka 8 möten per år och därutöver kan det tillkomma några andra aktiviteter. Nämndens möten är oftast heldag. Utöver de officiella mötena i nämnden så har S-gruppen i nämnden gruppmöten kvällen före nämndens möten samt på morgonen innan mötet. 

Sista dag att nominera någon som ledamot i bildningsnämnden är den 8 november. Nomineringar sker till sap.oskarshamn@telia.com och alla nominerade ska vara tillfrågade.

Öppen nominering till bildningsnämnden
Om någon som idag är ersättare i bildningsnämnden väljs till uppdraget som ledamot så behöver vi göra fyllnadsval. För säkerhetsskull så ges också möjlighet att nominera ersättare till bildningsnämnden.

Eftersom det är först vid kommunfullmäktiges sammanträde i december som vi kan välja en ledamot till Bildningsnämnden och det inte är något sammanträde med kommunfullmäktige i januari, så behöver vi öppna en nomineringsprocess för säkerhetsskull så att vi inte få vakanser.

Sista dag att nominera någon som ersättare i bildningsnämnden är den 8 november. Nomineringar sker till sap.oskarshamn@telia.com och alla nominerade ska vara tillfrågade. 

facebook Twitter Email