VÄLKOMMEN PÅ DIGITALT MEDLEMSMÖTE

Den 25 januari kl. 18.00 bjuder Socialdemokraterna in alla medlemmar till ett digitalt medlemsmöte/representantskap. Du som medlem är varmt välkommen att delta.

Med anledning av den ökade smittspridningen så har arbetarekommunens styrelse beslutat att representantskapet den 25 januari ska genomföras digitalt via Zoom. Det är endast de som känner att den behöver delta fysiskt av någon anledning som får delta fysiskt på mötet. Den som behöver delta fysiskt anmäler detta till sap.oskarshamn@telia.com, senast 2021-01-24. Det är också en begränsning hur många medlemmar som kan delta fysiskt.

Under kvällen kommer vi att besluta om de motioner som har kommit in inför distriktskongressen 2021. Vi kommer också att besluta om nomineringar till distriktsstyrelsen och vissa uppdrag inom kyrkan.

Vill du ha länken till Zoom för att vara med på mötet så kontaktar du sap.oskarshamn@telia.com

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av antalet närvarande röstberättigande medlemmar
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av mötesfunktionärer
a) Mötessekreterare
b) En justerare tillika rösträknare
5. Beslut om motioner till distriktskongressen
Kontakta sap.oskarshamn@telia.com för att få motioner samt motionsutlåtanden.

6. Beslut om nomineringar till distriktsuppdrag
Styrelsen föreslår att Laila Naraghi nomineras till i första hand ledamot i distriktsstyrelsen och i andra hand ersättare.

7. Val av ombud till distriktskongressen 8 maj
Styrelsen kommer på mötet presentera förslag på ombud och ersättare till distriktskongressen. Du som är intresserade kan fortsatt anmäla ditt intresse till sap.oskarshamn@telia.com

Styrelsen föreslår att representantskapet  beslutar att ordförande får rätt att utse ytterligare ersättare till distriktskongressen.

8. Beslut om att delegera till styrelsen att besluta om nomineringar till Södra Tjusts Pastorat
Styrelsen föreslår att representantskapet delegerar till styrelsen att fatta beslut om nomineringar till nomineringar till valsedeln för Södra Tjusts Pastorats kyrkofullmäktige. Det är Västerviks arbetarekommun som beslutar om valsedeln sedan.

9. Beslut om nominering till stiftsfullmäktige
Valberedningen föreslår att arbetarekommunen nominerar enligt följande till stiftsfullmäktige

Växjö Stiftsfullmäktige:
1. Anna Rapakko, Mönsterås
2. Hugo Sjögren, Oskarshamn
3. Martin Nilsson, Mönsterås

Linköpings stiftsfullmäktige: 
Avstår från att nominera. 

10. Beslut om nominering till kyrkomötet
Valberedningen föreslår att arbetarekommunen nominerar enligt följande till kyrkomötet: 

Växjö Stift:
1. Anna Rapakko, Mönsterås
2. Hugo Sjögren, Oskarshamn

Linköpings stift: 
Avstår från att nominera. 

11. Aktuell information
12. Övriga frågor
13. Mötets avslut

facebook Twitter Email