Pressmeddelande – Satsning på Kommunals medlemmar

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun och Kommunal Oskarshamn tog inför valet 2018 ett handslag om olika satsningar som Socialdemokraterna lovade verka för skulle bli verklighet i Oskarshamns kommun om man vann valet.

Den pågående pandemin har varit långdragen och har under ett års tid ställt oerhörd press på medarbetare i kommunens verksamheter. Inom äldreomsorgen har medarbetarna under hela tiden arbetat i frontlinjen för att skydda våra äldre.

Vid tisdagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika personalutskott, godkändes den senaste överenskommelsen som har gjorts för att förbättra situationen för Kommunals medlemmar. Den senaste överenskommelsen innebär en engångsbetalning om 1500 kronor för alla tillsvidareanställda och månadsanställda som tjänstgör eller tjänstgjort under perioden 1 januari – 31 mars 2021. Engångsbeloppet är en kompensation för att lönesamtalet 2021 ställs in.

Med bakgrund av pandemin och den stora arbetsbelastning som finns inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsnedsättning så har Kommunal och Oskarshamns kommun kommit överens om att det inte ska genomföras några lönesamtal inom dessa två områden utan att medarbetarna istället får en generell löneökning enligt avtal, som minst. Det innebär att ingen individuell lön kommer att sättas under 2021. Som kompensation för uteblivet lönesamtal betalas ett engångsbelopp om 1500 kronor ut i april. Avtalet innebär att medarbetare inom Kommunals avtalsområde inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsnedsättning får minst 530 kronor i löneökning 2021 beräknat på en heltidstjänst.

Efter att löneöversynen 2020 är klar så kommer kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika personalutskott, besluta om prioriteringar för löneöversynen 2021. Det innebär att löneökningen om 530 kronor kan bli högre.

– Medarbetarna i våra verksamheter har gjort ett fantastiskt arbete under hela pandemin, det gäller inte minst alla som arbetar i äldreomsorgen som har jobbat hårt för att skydda våra äldre. De har slitit och ska vara stolta över sina insatser, säger Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun.

– Coronakrisen har visat hur viktiga välfärdsjobben är. Våra medlemmar sliter hårt och behöver få uppskattning för det. Det får inte sluta med bara applåder och därför är den här överenskommelsen bra som ett första steg. Sen hoppas och tror vi att Oskarshamns kommun fortsätter prioritera medarbetare inom äldreomsorgen, säger Renée Solstad, ordförande Kommunal Oskarshamn.

facebook Twitter Email