Pressmeddelande: Utbyggnad av förskola och skola i Figeholm

Bildningsförvaltningen har gjort en utredning om förskolor och skolor i Fårbo och Figeholm. Socialdemokraterna och Moderaterna är överens hur vi vill gå vidare med utredningen. Vi förespråkar att förskolan och skolan i Figeholm byggs ut i enlighet med utredningens förslag.

Bildningsnämnden gav under förra året ett utredningsuppdrag till bildningsförvaltningen att utreda hur förskolorna och skolorna i Fårbo och Figeholm ska organiseras i framtiden. Utredningen presenteras muntligt för bildningsnämnden den 16 februari.

Bildningsförvaltningen föreslår i sin utredning att förskolan Prästkragen i Figeholm ska utökas med en avdelning och att årskurs 3 ska flyttas från Fårbo till Figeholm. Det innebär att Figeholm blir en lågstadieskola F-3 och Fårbo en mellanstadieskola år 4-6.

Vi har under utredningen haft kontakt med vårdnadshavare på båda förskolorna och skolorna samt samhällsföreningarna i Fårbo och Figeholm. Den utredning som nu är gjord och den dialog som har varit under utredningen gör oss trygga i att gå vidare och ta ett beslut.

Socialdemokraterna och Moderaterna är överens om att vid bildningsnämndens sammanträde den 31 mars besluta om att gå vidare med att bygga en avdelning till vid Prästkragens förskola och att bygga ut Figeholmskolan så att det blir en F-3 skola.

Kommunstyrelsen kommer vid sitt sammanträde den 17 februari behandla ett ärende om en revidering av investeringsbudgeten för 2021. Förslaget innehåller ett tillägg där 10 miljoner avsätts för att göra den här satsningen möjlig.

– Det känns bra att redan nu kunna lämna ett besked om att vi vill gå vidare med förslaget. Förslaget innebär att vi kan minska barngrupperna i förskolan i Fårbo och Figeholm samtidigt som vi klarar av att ta emot de barn som önskar gå på våra förskolor och skolor i området, säger Anton Sejnehed (S), ordförande i bildningsnämnden.

– Det blir fler barn och unga i kommunen och därför känns det därför bra att vi kan utöka förskolan och skolan i Figeholm och Fårbo precis som vi tidigare har gjort i Påskallavik och planerar för att göra i centrala Oskarshamn. Mer förskolor och skolor ger framtidstro, säger Carina Lind (M), förste vice ordförande i bildningsnämnden.

facebook Twitter Email