HUR TYCKER DU OSKARSHAMNS KOMMUN SKA VARA 2030?

Oskarshamns kommun arbetar just nu med en översiktsplan som alla har möjlighet att komma med synpunkter på. 

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas på ett långsiktigt hållbart sätt och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras och omfattar hela kommunen. Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. 

Jonas Brorsson och Rickard Bäck kommer den 9 augusti kl 18.00 arrangera ett digitalt möte där alla som vill får möjlighet att diskutera förslaget på översiktsplan. Jonas och Rickard kommer därefter ta fram ett förslag till styrelsen över vad Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ska tycka om översiktsplanen. Dina synpunkter och medskick är därför viktiga i arbetet.

Här hittar du hela förslaget till översiktsplan. Det är bra om du har läst den innan mötet den 9 augusti. https://www.oskarshamn.se/globalassets/bygga-bo-miljo/dokument/op-fop-o-tillagg/oversiktsplan-oskarshamns-kommun-samradshandling-2021-06-07.pdf

Mötet sker digitalt via Zoom. Sänd ett mail till sap.oskarshamn@telia.com för att få länken.

facebook Twitter Email