NOMINERING AV OMBUD TILL VALKRETSKONFERENS

I början av 2022 ska medlemmar från Oskarshamn, Högsby och Mönsterås träffas för att besluta om valsedeln till regionen. Oskarshamn får 17-18 ombud som för rösta på konferensen. Därutöver så behöver vi också ett antal medlemmar som kan vara ersättare på kongressen. Konferensen brukar vara på Oskarshamns sjukhus.

Vill du vara ombud eller ersättare på konferensen? Anmäl till sap.oskarshamn@telia.com. Du kan också nominera någon annan medlem. Innan du nominerar någon så ska personen vara tillfrågad. Sista dag att nominera är den 30 oktober.

facebook Twitter Email