Viktiga datum hösten 2021

Partiinterna uppdrag

Ombud till Valkretskonferens
Den 8 februari kl. 18.00 är det ett möte där medlemmar från Oskarshamn, Högsby och Mönsterås träffas för att besluta om valsedeln till regionen. Oskarshamn har 17 ombud som för rösta på konferensen. Därutöver så behöver vi också ett antal medlemmar som kan vara ersättare på kongressen. Konferensen brukar vara på Oskarshamns sjukhus, men plats är ännu inte bestämd.

Vill du vara ombud eller ersättare på konferensen? Anmäl till sap.oskarshamn@telia.com. Du kan också nominera någon annan medlem. Innan du nominerar någon så ska personen vara tillfrågad. Sista dag att nominera är den 30 oktober.

Distriktsstyrelsen
Du som medlem har möjlighet att nominera en medlem till distriktsstyrelsen.

Idag är Peter Wretlund kassör tillika ledamot i verkställande utskottet och distriktsstyrelsen. Laila Naraghi är ersättare i distriktsstyrelsen.

Nomineringar sänds till sap.oskarshamn@telia.com. Innan du nominerar någon så ska personen vara tillfrågad. Sista dag att nominera är 29 november.

Ombud till distriktskongressen 2022
Den 21 maj har Socialdemokraterna i Kalmar län sin distriktskongress.. Kongressen kommer vara i Kalmar. Du som medlem har möjlighet att vara ombud på kongressen. Anmäl gärna ditt intresse!

Vill du vara ombud eller ersättare på kongressen? Anmäl till sap.oskarshamn@telia.com. Du kan också nominera någon annan medlem. Innan du nominerar någon så ska personen vara tillfrågad. Sista dag att nominera är den 31 december.

Arbetarekommunens styrelse
Bifogat finns nomineringsunderlaget inför årsmötet nästa år. Sista dag att nominera är den 31 januari 2022. Nomineringsunderlag

Nomineringar sänds till sap.oskarshamn@telia.com. Innan du nominerar någon så ska personen vara tillfrågad. 

Motioner

Motioner till distriktskongressen
Du som medlem har möjlighet att skriva en motion till Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress. Du som vill lämna in en motion till distriktskongressen ska lämna in den till arbetarkommunen som sedan tar ställning till motionen på medlemsmötet i januari.

Motioner ska sändas till sap.oskarshamn@telia.com. Sista dag att sända in en motion är den 29 november.

Motioner till arbetarekommunens årsmöte
Du som medlem har möjlighet att skriva en motion till Socialdemokraterna i Oskarshamns kommuns årsmöte i mars.

Motioner ska sändas till sap.oskarshamn@telia.com. Sista dag att sända in en motion är den 31 januari 2022.

Valet 2022

Nästa år är det val till riksdag, region och kommun. Vi kommer under hösten att börja arbetet med att ta fram våra kandidater till region och kommunen. I det arbetet är du viktig! Det är tillsammans som vi bygger ett lag för kommande mandatperiod. Om du är nyfiken på vad uppdraget kan innebära så är du välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer. Till kommunen har vi en ambition om att ha en valsedel med cirka 50 personer och det är cirka de 30 första som aktivt deltar i kommunfullmäktiges arbete efter valet vid oförändrat mandatfördelning. Därför behövs just du i vårt lag.

Du som medlem kan antingen anmäla ditt intresse själv eller nominera någon annan medlem till listan. Om du nominerar någon annan så måste du först fråga personen om det är okej. Om du nominerar dig själv så ser vi gärna att du också berättar för oss i valberedningen vad du har för förväntan, dvs vill du vara aktiv eller vill du bara stå på listan som stöd.

Nomineringar sänds till sap.oskarshamn@telia.com

Följande tidsplan gäller:
30/10 Sista dag att nominera någon till valsedel till regionen
15/11 Valberedningens förslag till valsedel till regionen presenteras
29/11 Beslutar medlemsmötet om Oskarshamns nomineringar till regionen
31/12 Sista dag att nominera någon till valsedel till kommunen.
Februari 2022 – Valberedningens förslag till valsedel till kommunen presenteras
Mars 2022 –  Årsmötet beslutar om att fastställa valsedeln för Oskarshamns kommun.

Valberednings arbete:
Valberedningen kommer under sommaren kontakta de nuvarande företrädarna i kommunfullmäktige för att lyssna till vad dem tänker om kommande mandatperiod. Valberedningen kommer också att uppmana S-föreningarna att nominera personer till valsedeln.

Ambitionen från valberedningen är att samtala med alla som har blivit nominerade för att prata om förväntningar från den nominerade och partiet, samt vad uppdraget innebär.  

facebook Twitter Email