Handlingar till årsmötet

Nu finns handlingarna till årsmötet publicerat på vår hemsida.

Handlingarna kommer att löpande att kompletteras med olika delar.

Vissa av handlingarna är i första hand till för våra medlemmar och finns därför att hämta på vår expedition samt kan fås via mail. Kontakta oss då på sap.oskarshamn@telia.com

 

Socialdemokraternas årsmöte 2017

 

 

 

facebook Twitter Email