Gupp i Oskarshamn – Vad beslutade medlemsmötet?

Socialdemokraterna i Oskarshamn har på sitt medlemsmöte den 27 februari diskuterat farthinder och gupp i staden.

Den senaste tiden har staden byggts om som en del i den stadsomvandling som sker. Resecentrum har flyttats till järnvägsstationen för att ge plats för mer utbyggnationer i centrum. Kulturhuset har fått ett uterum i form av ett torg precis utanför entrén. Det nya torget ska möjliggöra för Kulturhuset och andra utövare att ha kultur utomhus. I samband med ombyggnationerna har det tillkommit flera nya gupp.

Vi Socialdemokrater har följt den diskussion och den debatt som har funnits om guppen och dess utformning. I stort kan vi inte göra annat än att dela den kritik som finns om att det är höga gupp, att det är väldigt många gupp och att det saknar markering. Oskarshamns kommun har redan uttalat sig om att guppen är för höga och ska bli lägre framöver.

Tyvärr är hastigheten i kommunen alldeles för hög på flera ställen. Det behövs därför åtgärder för att dämpa hastigheten i områden där många oskyddade trafikanter och barn rör sig. Vi Socialdemokrater vill att det görs en översyn om det finns andra åtgärder än gupp som kan vara ett komplement när hastigheten ska minskas. Vi anser vidare att polisen bör arbeta mer förebyggande med hastighetsfrågor i områden med många oskyddade trafikanter, det tror vi skulle leda till att hastigheterna minskar. Vi vill att kommunen tar initiativ till en dialog med polisen om det.

Socialdemokraternas medlemsmöte har ikväll beslutat om två saker. Dels om att ge vår fullmäktigegrupp i Oskarshamns kommun i uppdrag att driva frågan om att kommunen ska ha en restriktiv hållning till byggnation av gupp och det andra är att fullmäktigegruppen ska driva frågan om att det tas fram en policy/riktlinjer för hur gupp ska vara utformade och när gupp ska användas som verktyg för att minska hastigheten på en vägsträcka.

facebook Twitter Email