Socialdemokraterna har tagit ett inriktningsbeslut om Folkets park

Bakgrund
Folkets park ägs och drivs föreningen Folkets hus och park i Oskarshamn. Socialdemokraterna är en av flera andelsägare i föreningen. Socialdemokraternas andelar är 200 av 14863 st.

Föreningen Folkets hus och park i Oskarshamn bedriver i dag framför allt två verksamheter. Den ena verksamheten är biostaden och den andra är uthyrning av lokalen Folkets park. De senaste åren har verksamheten vid Folkets park gått med underskott.

Styrelsen för Folkets hus och park i Oskarshamn har vidtagit ett antal åtgärder med anledning av ekonomin. En åtgärd är att föreningen har varslat flera anställda.

Vad vill Socialdemokraterna?
Socialdemokraterna i Oskarshamn vill att ägarna till föreningen Folkets hus och park i Oskarshamn bjuds in till ett ägarmöte för att diskutera föreningens ekonomi och framtid. Vi vill också att våra representanter på ett sådant möte verkar för att ägarna beslutar om att sälja lokalen Folkets park.

Socialdemokraterna vill att föreningen Folkets hus och park i Oskarshamn ska vara kvar. Vi vill att föreningen ska bedriva biostaden, men inte ha kvar lokalen Folkets park.

Vårt ställningstagande bygger på den ekonomiska situation som finns inom föreningen Folkets hus och park i Oskarshamn. Intäkterna räcker inte för att betala alla kostnader och då går det inte att fortsätta verksamheten. De åtgärder som styrelsen har vidtagit tycker vi är bra, men vi anser inte att det är tillräckligt.

Vad händer nu?
Socialdemokraterna beslutar inte själva vad som ska hända med lokalen Folkets park. Det är flera ägare som ska vara med och bestämma det.

Vi Socialdemokrater tycker att nästa steg är att föreningen Folkets hus och park i Oskarshamn bjuder in oss ägare till ett gemensamt möte för fortsatta diskussioner.

Får Socialdemokraterna pengar om lokalen Folkets park säljs?
Nej, Socialdemokraterna får inga pengar om lokalen Folkets park säljs. Det är föreningen Folkets hus och park i Oskarshamn som får pengar vid en eventuell försäljning.

Var ska föreningar träffas om lokalen Folkets park säljs?
Om ägarna till föreningen Folkets hus och park i Oskarshamn beslutar att sälja lokalen Folkets park så kommer vi Socialdemokrater verkar för att Oskarshamns kommun ordnar antingen ersättningslokaler alternativt tecknar avtal med en annan aktör för att kunna erbjuda lokaler till en rimlig peng för föreningslivet.

facebook Twitter Email