Valberedningens förslag inför årsmötet 2017

Valberedningen sedan tidigare presenterat sitt förslag till ordförande för Socialdemokraterna i Oskarshamn. I dag presenterar valberedningen sitt förslag till styrelsen för Socialdemokraterna samt ett antal andra val som ska göras på medlemsmötet.

Arbetarekommunens styrelse
Ordförande
Anton Sejnehed- fyllnadsval på 1 år.

Kassör
Berth Karlsson – 2 år.

Styrelseledamöter
Andreas Erlandsson – 2 år
Stellan Lindeberg – 2 år
Peter Wretlund – 2 år
Laila Naraghi – 2 år
Thina Andersson – 2 år
Catrin Alfredsson – 2 år

Lena Blomander – fyllnadsval 1 år för Anton Sejnehed
Joakim Rylin – fyllnadsval 1 år för Sami Durmishi

Följande ledamöter är valda till årsmötet 2018:
Sara Gunnar
Yvonne Bergvall
Heléne Bolling

Övriga uppdrag i arbetarekommunens styrelse (alla uppdrag väljs på ett år)
Kommunikationsansvarig (ska vara ledamot i styrelsen)
Anton Sejnehed

Fackligt/politisk ansvarig (ska vara ledamot i styrelsen)
Thina Andersson

Internationellt ansvarig (behöver inte sitta i styrelsen)
Tormod Nesset

Studieorganisatör (ska vara ledamot i styrelsen)
Catrin Alfredsson

Revisorer i Oskarshamns arbetarekommun
Revisorer
Revisorerna väljs på ett år.
Rickard Bäck
Johnny Maurits
Christina Karlsson

Revisorsersättare
Revisorsersättare väljs på ett år.
Leif Jonsson
Leine Johansson
Joakim Claesson

Övriga val i Oskarshamns arbetarekommun (alla val är på ett år)
Fanbärare
Sami Durmishi

Ersättare för fanbärare
Sven-Åke Johansson

Ombud ABF 1 år
Catrin Alfredsson

Ombud Folkets Park
Berth Karlsson och Johnny Maurits

Ersättare för ombud till Folkets Park
Thina Andersson

Ombud Fonus
Leif Jonsson

Ersättare för ombud till Fonus
Susanne Davidsson

Valberedningen
(För val till kommunfullmäktige och andra primärkommunala val, 2017-2021)
– Anton Sejnehed, sammankallande
– Ulf Nilsson
– Laila Naraghi
– Thommy Brännström
– Rigmor Eklind
Därutöver så sitter Socialdemokraternas gruppledare i kommunfullmäktiges valberedning med i partiets valberedning. I dag är det Leine Johansson.

facebook Twitter Email