Fira första maj med Socialdemokraterna

Den första maj bjuder LO tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet in till gemensam demonstration och firande.

Alla som delar värderingar om solidaritet, jämlikhet och frihet är välkomna att delta i firandet på arbetarrörelsens högtidsdag.

Vi samlas vid Mäster Palms väg (utanför Solbacka) klockan 13:00 för att ställa i ordning oss i demonstrationsledet. Den som önskar ha ett plakat under demonstrationen kan ta med sig det.

Vid klockan 13:30 börjar demonstrationen och vi marscherar till stadsparken. Musik, tal och andra aktiviteter börjar klockan 14:00 i Stadsparken, vid scenen.

Talare är i år Carin Wallenthin, LO och Dennis Bäckman, Pappers.

facebook Twitter Email