Välkommen på medlemsmöte

Välkommen på medlemsmöte med Socialdemokraterna i Oskarshamn. Du kan bli medlem på plats.

Socialdemokraterna i Oskarshamn bjuder in till ett livfullt medlemsmöte med information från partikongressen och diskussion om Socialdemokraternas prioriteringar i kommunens investeringsbudget. Du som inte redan är medlem, kan bli det på plats.

Plats: Föreningshuset Åsa, Hantverksgatan 64, Oskarshamn.
Tid: 24 april klockan 18:00

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av justerare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Aktuell politik
6. Redovisning av partikongressen 2017
7. Beslut om prioriteringar av investeringsbudgeten 2018
8. Övriga frågor
9. Eventuella val
10. Mötets avslut

facebook Twitter Email