Den otrygga arbetsmarknaden – inbjudan till medlemsmöte 29 maj

Välkommen på medlemsmöte med Socialdemokraterna i Oskarshamn. Du kan bli medlem på plats.

Socialdemokraterna i Oskarshamn bjuder in alla medlemmar till ett medlemsmöte. Om du inte är medlem än är du välkommen att bli det på plats.

Den här gången är vi på fantastiska Fallebo Gård, Oskarshamn. Medlemsmötet som äger rum den 29 maj börjar vid klockan 18:00.

Vi inleder mötet genom att tala om den otrygga arbetsmarknaden. Dennis Bäckman (Pappers) och Laila Naraghi (riksdagsledamot) leder oss genom diskussioner om vad det innebär att LO-förbunden sagt upp bemanningsavtalet och att Riksdagen beslutat att lex Laval ska rivas upp.

Under mötet kommer vi också att anordna Halva Potten. Om du vill vara med och tävla så betalar du 100 kronor på plats, antingen kontant eller via swish.

Dagordningen:
1. Mötets öppnande

2. Val av justerare

3. Fastställande av antalet röstberättigande

4. Fastställande av dagordning

5. Aktuell politik
Punkten är en möjlighet för förtroendevalda att informera om vad som händer inom respektive område. Du som medlem har också möjlighet att ställa frågor om det är något du undrar över.

6. Beslut om nominering till riksdagslistan
Alla medlemmar och föreningar har haft möjlighet att nominera kandidater till riksdagslistan. Valberedningen kommer inför medlemsmötet föreslå vilka som ska nomineras av Socialdemokraterna i Oskarshamn. Här finner du valberedningens förslag: Valberedningens förslag till nomineringar till riksdagen

7. Val av ombud till distriktskongressen 25 november 2017
Alla medlemmar och föreningar har haft möjlighet att nominera ombud till distriktskongressen. Valberedningen kommer inför medlemsmötet föreslå vilka som ska väljas av Socialdemokraterna i Oskarshamn. Här finner du valberedningens förslag: Valberedningens förslag till ombud och ersättare

8. Information om årsstämman i Folkets Hus och Park i Oskarshamn
Den 9 maj hade Folkets Hus och Park i Oskarshamn årsstämma. Under medlemsmötet kommer det att informeras om vad som beslutades på årsstämman.

9. Övriga frågor

10. Eventuella val

11. Mötets avslut

facebook Twitter Email