Styrelseutvecklingsdagar för Socialdemokraterna i Kalmar län

I helgen samlades socialdemokrater från alla länets kommuner för att tillsammans utveckla sitt styrelsearbete och diskutera hur vi arbetar med värva, välkomna och vårda. Från Oskarshamn deltog flera ledamöter från styrelsen. Utbildningen började under fredag eftermiddag och pågick till lördag eftermiddag. Under lördagen fick alla deltagare välja mellan ett antal olika miniseminarium om 45 minuter.

Anton Sejnehed och Laila Naraghi medverkade under dagarna genom att hålla i varsitt miniseminarium. Anton talade om kampanjmetoder och Laila om förutsättningar för föryngring. Därutöver så fanns det seminarium om svenska modellen, sociala medier, mediakommunikation och medlemssystemet.

Dagarna var väldigt givande och gav extra energi till det fortsatta arbetet i partiet.

 

 

 

facebook Twitter Email