Äntligen cykelväg mellan Figeholm och Oskarshamn

Äntligen är det klart att det blir en cykelväg mellan Figeholm, Fårbo och Oskarshamn! Cykelvägen blir möjlig genom att kommunen och en markägare samarbetar.

Idag är det ett område mellan Långekärr och Hultet som saknas för att man ska kunna cykla mellan orterna. Men det nya avtalet som kommunen och markägaren har kommit överens om gör att det nu byggs en väg på den aktuella sträckan. Ett bra samarbete mellan kommunen och markägaren har varit en förutsättning för att cykelvägen ska bli av. 

Om vår budget som vi och våra samarbetspartier har lagt tillsammans går igenom i kommunfullmäktige i juni så innebär det att vi under två år satsar totalt 11,8 miljoner kronor på gång- och cykelvägar i kommunen. Det skapar förutsättningar för att bygga ut gång- och cykelvägar i hela kommunen.

facebook Twitter Email