Välkommen på medlemsmöte

Lars Isacsson, kommunalråd i Avesta, berättar om vad som har gjort Socialdemokraterna framgångsrika i Avesta.

Den här gången får vi besök av Lars Isacsson som är kommunalråd i Avesta. Socialdemokraterna i Avesta ökade i valet över 4% och nådde 49%. Lars Isacsson berättar om vad Socialdemokraterna i Avesta har gjort för att nå framgång. I Avesta har man rätt till heltid och avgiftsfri busstrafik.

Vi lyssnar under mötet på Lars Isacssons erfarenheter men utbyter också egna tankar och idéer om hur vi kan ta nytta av andras erfarenheter.

Plats: Föreningshuset Åsa, Hantverksgatan 64, Oskarshamn
Tid: 28 augusti klockan 18:00

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av justerare
3. Fastställande av antalet röstberättigande
4. Fastställande av dagordning
5. Aktuell politik
Punkten är en möjlighet för förtroendevalda att informera om vad som händer inom respektive område. Du som medlem har också möjlighet att ställa frågor om det är något du undrar över.
6. Val av nämndeman till Kalmar Tingsrätt
Alla medlemmar och S-föreningar har haft möjlighet att nominera nämndeman. Valberedningen återkommer med förslag.
7. Val av ersättare till Stiftelsen Strandagården
Valberedningens förslag: Camilla Jutgvist
8. Val av ledamot tillika sammankallande i arbetarekommunens interna valberedning
Förslag: Rigmor Eklind
9. Övriga frågor
10. Eventuella val
11. Mötets avslut

facebook Twitter Email