Medlemsmöte – Hur vinner vi valet 2018?

Välkommen på Socialdemokraternas medlemsmöte den 25 september!

På vårt medlemsmöte i september ska vi arbeta med att ta fram vilka frågor vi ska gå till val på i Oskarshamns kommun 2018. Det kommer vi göra genom samtal i mindre grupper under kvällen. Vi kommer också att besluta om Socialdemokraternas prioriteringar i driftsbudgeten 2018.

Medlemsmötet är den här gången i Föreningshuset Åsa, Hantverksgatan 64, Oskarshamn. Tiden för medlemsmötet är den 25 september klockan 18.00.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av antalet röstberättigade
3. Val av justerare
4. Fastställande av dagordning
5. Aktuell politik
6. Prioritering i driftsbudget 2018
7. Val av ordförande till valnämnden
– Valberedningen föreslår Anders Österman till ny ordförande i valnämnden.
8. Övriga frågor
9. Mötets avslut

facebook Twitter Email