Guppen i staden– varför hoppar bilen?

Välkommen på medlemsmöte med Socialdemokraterna i Oskarshamn. Du kan bli medlem på plats.

Socialdemokraterna i Oskarshamn bjuder in till ett livfullt medlemsmöte med information om byggnationer i staden och till diskussion om gupp och farthinder.

Plats: Kulturhuset

Tid: 27 februari klockan 18:00

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordning
 5. Aktuell politik
 6. Beslut om hur vi går vidare med gupp och farthinder
 7. Fastställande av valsedel till kyrkovalet i Oskarshamns församling
 8. Inriktningsbeslut om Folkets park

Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att besluta: ”Att Socialdemokraterna som en av ägarna i Folkets parks ekonomiska förening förespråkar en försäljning av parken till förmån för biografverksamheten.”

 1. Eventuella val
 2. Övriga frågor
 3. Mötets avslut
facebook Twitter Email