Valberedningens förslag till medlemsmötet den 30 oktober

Valberedningen har lämnat följande förslag till medlemsmötet den 30 oktober.

Nominering till landstingslistan
Idag har Socialdemokraterna i vår valkrets 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Valberedningen föreslår att vi prioriterar kandidaterna i två grupper. Fem kandidater som prioriteras enligt 1-5 och tre kandidater som nomineras utan inbördesordning. Dessa föreslår valberedningen att vi väljer enligt ordning nedan. Alla som har nominerats finns med i valberedningens förslag. Det finns därför inga övriga nominerade.

Vi nominerar kandidater till en gemensam valsedel för Oskarshamn, Högsby och Mönsterås. Det innebär att det idag inte är klart vilken plats på valsedeln våra kandidater får.

Nomineringsordning till landstinget:
1. Peter Wretlund, Mysingsö
2. Yvonne Hagberg, Vånevik
3. Rickard Bäck, Gröndal
4. Yvonne Bergvall, Kristineberg
5. Anton Sejnehed, Norrtorn

Nomineringar utan inbördesordning:
• Leine Johansson, Fårbo
• Sara Gunnar, Påskallavik
• Mikaela Alette, Svalliden

Förslag till beslut:
– Oskarshamns arbetarekommun beslutar att anta valberedningens förslag till nomineringar till landstinget, enligt följande:

1. Peter Wretlund, Mysingsö
2. Yvonne Hagberg, Vånevik
3. Rickard Bäck, Gröndal
4. Yvonne Bergvall, Kristineberg
5. Anton Sejnehed, Norrtorn

Nomineringar utan inbördesordning:
• Leine Johansson, Fårbo
• Sara Gunnar, Påskallavik
• Mikaela Alette, Svalliden

Ordförande till Samhällsbyggnadsnämnden
Mathias R. Karlsson har kommit in med en avsägelse av sitt uppdrag som ordförande för samhällsbyggnadsnämnden. Socialdemokraterna ska därför nominera en ny ordförande.
Valberedningen föreslår att Peter Wretlund blir ny ordförande i samhällsbyggnadsnämnden från och med 2018-01-01.
Inga övriga nominerade föreligger.

Förslag till beslut:
– Oskarshamns arbetarekommun beslutar att nominera Peter Wretlund till ny ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Val av ombud till valkretskonferens 14 februari
Valkretskonferensen är en konferens som anordnas mellan Oskarshamns, Högsbys och Mönsterås arbetarekommuner för att besluta om vår gemensamma valsedel till landstinget. Oskarshamns arbetarekommun ska utse 17 ombud och därutöver valfritt antal ersättare. Valet är utan inbördesordning.
Valberedningen har föreslagit följande ombud och ersättare. Det finns möjlighet för personer under mötet att anmäla sitt intresse för att vara ersättare till valkretskonferensen.
Ordinarie
1. Anton Sejnehed
2. Catrin Alfredsson
3. Rickard Bäck
4. Rigmor Eklind
5. Yvonne Hagberg
6. Sara Gunnar
7. Peter Wretlund
8. Mikaela Alette
9. Elin Sejnehed
10. Andreas Erlandsson
11. Ulf Nilsson
12. Stellan Lindeberg
13. Tormod Nesset
14. Anita Hultgren
15. Yvonne Bergvall
16. Lena Blomander
17. Thina Andersson
Ersättare
1. Thommy Brännström
2. Berth Karlsson
3. Monica Svensson
4. Hans Bolling
5. Heléne Bolling
6. Sven-Åke Johansson
7. Torgny Nilsson
8. Mona Tegel
9. Joakim Rylin
10. Warsame Dirie

Förslag till beslut:
– Oskarshamns arbetarekommun beslutar att välja ovanstående ombud och ersättare till valkretskonferensen den 14 februari.

facebook Twitter Email