Nomineringsunderlag till Oskarshamns arbetarekommun

Nomineringsunderlag till Oskarshamns arbetarekommun
Enligt arbetarekommunens stadgar så ska ordförande, vice ordförande och kassör väljas av årsmötet. Stadgarna säger också att styrelsen på sitt konstituerande styrelsemöte ska utse studieorganisatör, facklig ledare och kommunikationsansvarig.

Ordförande och ledamöter ska väljas för en period om 2 år. Vice ordförande ska väljas till 2019, för att därefter sedan väljas på en tvåårsperiod.

Alla övriga uppdrag väljs på ett år.

ARBETAREKOMMUNENS STYRELSE
UPPDRAG:NAMN:VALD TILL:KOMMENTAR:
OrdförandeAnton Sejnehed2018
KassörBerth Karlsson2019
Vice ordförandeLaila Naraghi2018Ledamot tom 2019
LedamotYvonne Bergvall2018
LedamotLena Blomander2018
LedamotHeléne Bolling2018
LedamotSara Gunnar2018
LedamotJoakim Rylin2018
LedamotStellan Lindeberg2019
LedamotAndreas Erlandsson2019
LedamotPeter Wretlund2019
LedamotLaila Naraghi2019
Ledamot Thina Andersson2019
LedamotCatrin Alfredsson2019
ÖVRIGA UPPDRAG:
UPPDRAG:NAMN:VALD TILL: KOMMENTAR:
RevisorRickard Bäck2018
RevisorJohnny Maurits2018
RevisorChristina Karlsson2018
RevisorsersättareLeif Jonsson2018
RevisorsersättareLeine Johansson2018
RevisorsersättareJoakim Claesson2018
Internationellt ansvarigTormod Nesset2018
FanbärareSami Durmishi2018
Ersättare till fanbärareSven-Åke Johansson2018
Ombud till ABFCatrin Alfredsson2018
Ombud till Folkets parkBerth Karlsson2018
Ombud till Folkets parkJohnny Maurits2018
Ersättare till Folkets parkThina Andersson2018
Ombud till FonusLeif Jonsson2018
Ersättare till Fonusvakant
VALBEREDNING INTERNA VAL I ARBETAREKOMMUNEN
UPPDRAG:NAMN:VALD TILL:KOMMENTAR:
SammankallandeRigmor Eklind2018
LedamotYvonne Hagberg2018
LedamotOlof Lövgren2018
LedamotLeine Johansson2018

Sista dag att nominera är den 31 januari 2018. Samtliga nomineringar skickas till sap.oskarshamn@telia.com

facebook Twitter Email