Välkommen på medlemsmöte om framtidens sjukvård

Elmar Keppel som är verksamhetschef och överläkare på Oskarshamns sjukhus för att tala om hur det går med arbetet att utveckla närsjukvården i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås. Socialdemokraterna i Högsby och Mönsterås är inbjudna att delta på vårt medlemsmöte eftersom frågorna berör oss alla.

På socialdemokraternas medlemsmöte i oktober besöker vi Oskarshamns sjukhus och får höra mer om framtidens sjukvård. Vad tänker du på när du tänker på framtiden och sjukvården?

Medlemsmötet kommer också besluta om vilka som ska vara våra kandidater till landstingsfullmäktige 2018, om ny ordförande till samhällsbyggnadsnämnden samt ombud till valkretskonferensen 14 februari.

I september hade vi en workshop på medlemsmötet där alla fick sitta i grupper och diskturera viktiga frågor utifrån vårt lokala valmanifest inför 2018. På medlemsmötet kommer vi presentera vad grupperna skrev ner vid det medlemsmötet.

Plats: Oskarshamns sjukhus
Tid: 30 oktober klockan 18:00

Dagordningen:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av antalet röstberättigande
3. Val av justerare
4. Fastställande av dagordning
5. Fastställande av nomineringar till valsedeln för landstinget.
6. Val av ombud till valkretskonferens
7. Val av ordförande till samhällsbyggnadsnämnden
8. Aktuell politik
9. Presentation av resultatet från förra månadens medlemsmöte
10. Övriga frågor
11. Mötets öppnande

Nominering till landstingslistan
Idag har Socialdemokraterna i vår valkrets 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Valberedningen föreslår att vi prioriterar kandidaterna i två grupper. Fem kandidater som prioriteras enligt 1-5 och tre kandidater som nomineras utan inbördesordning. Dessa föreslår valberedningen att vi väljer enligt ordning nedan. Alla som har nominerats finns med i valberedningens förslag. Det finns därför inga övriga nominerade.

Vi nominerar kandidater till en gemensam valsedel för Oskarshamn, Högsby och Mönsterås. Det innebär att det idag inte är klart vilken plats på valsedeln våra kandidater får.

Nomineringsordning till landstinget:
1. Peter Wretlund, Mysingsö
2. Yvonne Hagberg, Vånevik
3. Rickard Bäck, Gröndal
4. Yvonne Bergvall, Kristineberg
5. Anton Sejnehed, Norrtorn

Nomineringar utan inbördesordning:
• Leine Johansson, Fårbo
• Sara Gunnar, Påskallavik
• Mikaela Alette, Svalliden

Förslag till beslut:
– Oskarshamns arbetarekommun beslutar att anta valberedningens förslag till nomineringar till landstinget, enligt följande:

1. Peter Wretlund, Mysingsö
2. Yvonne Hagberg, Vånevik
3. Rickard Bäck, Gröndal
4. Yvonne Bergvall, Kristineberg
5. Anton Sejnehed, Norrtorn

Nomineringar utan inbördesordning:
• Leine Johansson, Fårbo
• Sara Gunnar, Påskallavik
• Mikaela Alette, Svalliden

Ordförande till Samhällsbyggnadsnämnden
Mathias R. Karlsson har kommit in med en avsägelse av sitt uppdrag som ordförande för samhällsbyggnadsnämnden. Socialdemokraterna ska därför nominera en ny ordförande.
Valberedningen föreslår att Peter Wretlund blir ny ordförande i samhällsbyggnadsnämnden från och med 2018-01-01.
Inga övriga nominerade föreligger.

Förslag till beslut:
– Oskarshamns arbetarekommun beslutar att nominera Peter Wretlund till ny ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Val av ombud till valkretskonferens 14 februari
Valkretskonferensen är en konferens som anordnas mellan Oskarshamns, Högsbys och Mönsterås arbetarekommuner för att besluta om vår gemensamma valsedel till landstinget. Oskarshamns arbetarekommun ska utse 17 ombud och därutöver valfritt antal ersättare. Valet är utan inbördesordning.
Valberedningen har föreslagit följande ombud och ersättare. Det finns möjlighet för personer under mötet att anmäla sitt intresse för att vara ersättare till valkretskonferensen.
Ordinarie
1. Anton Sejnehed
2. Catrin Alfredsson
3. Rickard Bäck
4. Rigmor Eklind
5. Yvonne Hagberg
6. Sara Gunnar
7. Peter Wretlund
8. Mikaela Alette
9. Elin Sejnehed
10. Andreas Erlandsson
11. Ulf Nilsson
12. Stellan Lindeberg
13. Tormod Nesset
14. Anita Hultgren
15. Yvonne Bergvall
16. Lena Blomander
17. Thina Andersson
Ersättare
1. Thommy Brännström
2. Berth Karlsson
3. Monica Svensson
4. Hans Bolling
5. Heléne Bolling
6. Sven-Åke Johansson
7. Torgny Nilsson
8. Mona Tegel
9. Joakim Rylin
10. Warsame Dirie

Förslag till beslut:
– Oskarshamns arbetarekommun beslutar att välja ovanstående ombud och ersättare till valkretskonferensen den 14 februari.

facebook Twitter Email