Vill du nominera? 

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun har mottagit ett antal avsägelser och vi har därför utlyst en process för att göra fyllnadsval.

S-föreningar och medlemmar i Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun kan nominera en medlem till ordförande i kommunstyrelsen, med tillhörande uppdrag. Tillhörande uppdrag är till exempel budgetberedningen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Den som nominerar behöver inte tänka på tillhörande uppdrag, utan det räcker att ni nominerar till kommunstyrelsens ordförande. Sista dag att nominera är den 17 november. Om en S-förening eller medlem nominerar en person som har andra uppdrag så kan man också föreslå någon till dessa uppdrag också.

Valberedningen kommer föreslå fyllnadsval på samtliga uppdrag som är vakanta eller som blir vakanta under processen. Sedan tidigare har vi informerat om att vi ska utse en ersättare till bildningsnämnden och en ersättare till Ksrr. Här gäller också den 17 november som sista dag att nominera.

Tänk på att alla nominerade måste vara tillfrågade.

Nomineringar skickas till anton.sejnehed@oskarshamn.se, senast 17 november. Medlemsmötet den 4 december ska besluta om valen.

facebook Twitter Email