Välkommen på medlemsmöte

Du är hjärtligt välkommen på medlemsmöte och julavslutning med Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun. Under medlemsmötet bjuder vi på kroppkakor och julsmörgås.

På vårt medlemsmöte i december fortsätter vi arbetet med vilka frågor vi ska gå till val på i Oskarshamns kommun 2018. Vi kommer också göra ett antal valärenden. I samband med valet ska vi också avtacka ett antal personer som har haft förtroendeuppdrag för oss.

Handlingarna kommer inför medlemsmötet att kompletteras efter att valberedningen har sammanträtt. Dagordningen kan också komma att uppdateras efter valberedningens sammanträde.

Plats: Sjöfartsföreningens lokal, Norra Strandgatan 12.
Tid: 4 december klockan 18:00

Dagordningen:
1. Mötets öppnande
2. Val av justerare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av antalet röstberättigade
5. Aktuell politik
6. Val av ordförande till kommunstyrelsen
Valberedningens förslag presenteras vecka 47. Sista dag att nominera är den 17 november.

7. Ersättare till KSRR
Valberedningens förslag presenteras vecka 47. Sista dag att nominera är den 17 november.

8. Ersättare till bildningsnämnden
Valberedningens förslag presenteras vecka 47. Sista dag att nominera är den 17 november.

9. Anmälan av ombud från Innerstadens S-förening
Innerstadens S-förening anmäler att Mathias R. Karlsson och Andreas Erlandsson utgår som ombud för föreningen, samt Eva-Lena Karlsson som ersättare. Hans Bolling samt Günter Müller blir nya som ordinarie ombud. Ingvar Jonasson anmäls som ny ersättare.

10. Eventuella övriga valärenden
11. Övriga frågor
12. Mötets avslut

Varmt välkommen!

facebook Twitter Email