Välkommen på medlemsmöte

Hej,

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun bjuder alla medlemmar till ett medlemsmöte den 29 januari kl. 18.00-20.00. Medlemsmötet är i Föreningshuset Åsa, Hantverksgatan 64, Oskarshamn. Vi bjuder på kaffe, dryck och frukt.

Under medlemsmötet ska vi också diskutera valmanifest för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun. Under medlemsmötet diskuterar vi i grupper både vallöften och formuleringar.

Handlingar har sänts per mail till medlemmar.

Dagordningen:
1. Mötets öppnande
2. Val av justerare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av antalet röstberättigade
5. Aktuell politik
6. Aktuellt i riksdagen
7. Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
8. Val av ledamot till Socialnämnden
9. Val av vice ordförande till Oskarshamn Energi
10. Val av ordförande till Smålandshamnar
11. Val av ledamot till kommunstyrelsens arbetsutskott
12. Val av ersättare till UTAB
13. Stiftelsen Strandagården
14. Övrigt
15. Eventuella val
16. Mötets avslut

Hör av dig om du har några frågor eller om det är något du vill diskutera.

Anton Sejnehed
Ordförande Socialdemokraterna i Oskarshamn
Telefon: 070-23 56 315
E-post: anton.sejnehed@oskarshamn.se

www.socialdemokraterna.se/oskarshamn
www.facebook.com/sioskarshamn
www.instagram.com/socialdemokraternaoskarshamn

 

Här finns ett facebookevenemang för medlemsmötet: https://www.facebook.com/events/533843113654242/

facebook Twitter Email