Flera utbildningar till Oskarshamn!

Myndigheten för Yrkeshögskolan har idag presenterat att fyra utbildningar i Oskarshamns kommun har beviljats. NOVA får beviljat tre av fyra sökta utbildningar och Etec blev beviljad en utbildning.  I Kalmar län beviljas totalt 10 av 17 sökta utbildningar. Detta kan jämföras med förra året när myndigheten beviljade en utbildning till Kalmar län, samt en utbildning som sökts gemensamt med andra län.

  • Yrkesutbildningarna är av stor betydelse för vår kommun och för att företagen ska kunna fortsätta utvecklas. Vi har därför arbetat intensivt i partiet för att påverka vår regering säger Andreas Erlandsson (S) kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun.

Socialdemokraterna riksdagsledamot Laila Naraghi har under det gångna året träffat flera företag som varit besvikna efter förra årets besked. Laila har också i egenskap av vår riksdagsledamot drivit frågan nationellt. Laila har bland annat skrivit riksdagsfrågor till näringsminister Mikael Damberg, gymnasieminister Anna Ekström och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Frågorna har handlat om att YH-myndigheten i sina beslut bör bedöma vad konsekvensen blir för den regionala tillväxten och hur regeringen säkerställer att myndigheten tar hänsyn till de nationella strategierna för industrin och regional tillväxt.

I december presenterade regeringen det nya regleringsbrevet för Myndigheten för yrkeshögskolan.  Regeringen gav då myndigheten ett nytt uppdrag med tydlig koppling till den regionala tillväxten i hela landet. Det handlade om att redovisa genomförda och planerade insatser för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin om hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

  • Jag välkomnar årets besked från YH-myndigheten. Det är positivt för vår kommun, region och för människorna, företagen och arbetsmarknaden här. Jag är övertygad om att regeringens nya uppdrag till YH-myndigheten i regleringsbrevet är en av anledningarna till att flera utbildningar beviljas till vår del av landet i år. Det känns bra att YH-myndigheten nu måste se till hela landet, säger Laila Naraghi (S) riksdagsledamot.
  • Det här beskedet från myndigheten visar bara hur viktigt det är för oss att ha en lokal riksdagsledamot som kan fånga upp och driva våra frågor, säger Andreas Erlandsson.

Beviljade utbildningar i Kalmar län:

Hultsfred Teknik och tillverkning 3D-tekniker, Additiv teknik i metall
Kalmar Pedagogik och undervisning Trafiklärare
Nybro Kultur, media och design Design och konstglas
Oskarshamn Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Specialistundersköterska – äldre
Oskarshamn Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Stödpedagog
Oskarshamn Teknik och tillverkning Automationsingenjör för industri 4.0
Oskarshamn Teknik och tillverkning Produktionsteknik
Vimmerby Teknik och tillverkning CNC – Tekniker
Västervik Kultur, media och design TV-produktionsspecialist
Västervik Teknik och tillverkning Certifierad produktionstekniker

Läs mer på: https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Yrkeshogskolan/Ansok-om-att-bedriva-yrkeshogskoleutbildning/Ansokningsomgang-20171/Resultat-ansokningsomgang-2017/Kalmar-lan/

facebook Twitter Email