Oskarshamns flygplats

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet är överens om att göra ett omtag om Oskarshamns flygplats. Överenskommelsen innebär att kommunfullmäktiges beslut om att avveckla all flygverksamhet ska upphävas och att UTAB som äger Oskarshamns flygplats får nya ägardirektiv. Det innebär att Oskarshamns flygplats fortsätter på samma tekniska status som innan kommunfullmäktiges beslut 2017.

Kommunfullmäktiges beslut upphävs

När beslut om Oskarshamns flygplats skulle tas i kommunfullmäktige i december så uttalade vi oss vid flera tillfällen att Oskarshamns flygklubb och Modellflygklubben Oskarshamnseskadern även fortsättningsvis skulle kunna använda flygplatsen i väntan på att något annat skulle etablera sig på området. I beslutet som kommunfullmäktige tog står det att all flygverksamhet ska upphöra. Det innebär att det finns en skillnad i det beslut som togs och den intention som fanns. För att det inte ska finnas någon oklarhet i frågan så upphävs därför kommunfullmäktiges beslut.

Oskarshamns utvecklings AB, UTAB, får nya ägardirektiv

Oskarshamns flygplats ägs av UTAB, ett kommunägt aktiebolag. Oskarshamns kommun styr därför bolaget genom att upprätta ägardirektiv till bolaget och dess styrelse. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet är överens om att UTAB ska få nya ägardirektiv. De nya direktiven ska innehålla krav på att bolaget minskar sina administrativa kostnader samt sina kostnader för skötsel av flygplatsen. Budgeten för 2017 visade att bolaget gick med ett underskott om 852 000 kronor. När bolaget går med underskott så behöver Oskarshamns kommun som ägare gå in med nytt kapital till bolaget. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet är medvetna att kommunen även fortsättningsvis behöver göra det, men vill samtidigt markera gentemot bolaget att kostnaderna måste minska.

De nya ägardirektiven kommer också göra det möjligt för bolaget att via arrende låta någon annan aktör ansvara och/eller sköta driften av Oskarshamns flygplatsen. Kravet i ägardirektivet kommer vara att det ska vara korta arrende, så kallade lägenhetsarrenden.

Träff med Folkinitiativet bevara Oskarshamns flygplats

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet har träffat och samtalat med de privatpersoner som står bakom Folkinitiativet bevara Oskarshamns flygplats. Tillsammans med dessa har vi resonerat om framtiden för Oskarshamns flygplats. Efter vårt samtal har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet gjort den överenskommelse som nu presenteras och överlämnats till Oskarshamns flygklubb och Modellflygklubben Oskarshamnseskadern.

Sammanfattning

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet är överens om att föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslutet om att avveckla all flygverksamhet samt att ge UTAB nya ägardirektiv för att Oskarshamns flygplats även i framtiden ska kunna drivas vidare med samma tekniska status som den har gjort under 2017.

facebook Twitter Email