Vallöfte – Lokal Skolkommission för att höja resultaten!

Socialdemokraterna vill höja resultaten i skolan. Alla barn och unga förtjänar att få hjälp och stöd för att klara skolan. Vi lovar därför att rektorer, lärare och fackförbund ska få arbeta tillsammans för att ta fram vad vi behöver göra lokalt för att alla ska klara skolan.

Förslag – Tillsätta en skolkommission i Oskarshamns kommun. Skolkommissionen uppgift ska vara att lägga förslag för att fler elever ska sluta årskurs 9 på grundskolan med godkända betyg och för att fler elever ska fullfölja gymnasiet och få ett godkänt slutbetyg.

Skolkommissionen ska utgöras av de professioner som finns inom skolan. Vi vill därför att tjänstemän, rektorer och lärare från bildningsförvaltningen i samarbete med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Kommunal och Vision ska utgöra kommissionen.

I kommissionen ska inga politiker ingå, men däremot ska bildningsnämnden och kommunstyrelsen löpande informeras om kommissionens arbete.

Syfte – Vi vill att professionen i Oskarshamns kommun tillsammans arbetar för att ta fram förslag på hur fler elever ska få godkända betyg när man lämnar årskurs 9 och tar gymnasieexamen. Syftet är också att flera elever ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning.

Förslagen vill vi ska vara både kortsiktiga men också långsiktiga.

Vi vill att kommissionen tittar på de delar som vi kan påverka i Oskarshamn. Det handlar om resursfördelning, arbetsfördelning mellan olika professioner, lokala krav på dokumentation och timplanen i skolan mm. De förslag som kommissionen kommer fram till ska beslutas av respektive nivå, dvs. nämnd, rektor, verksamhetschef och skolchef.

Bakgrund – De senaste åren har det varit mycket diskussion om skolan i Oskarshamns kommun. Tyvärr har diskussionen, enligt oss, blivit för politiserad. För oss är skolan för viktig för att bli ett slagträd i den politiska debatten. De senaste åren har det varit svårt att vara överens om hur situationen är i skolan och därför varit ännu svårare att komma överens om vilka åtgärder och resurser som behövs framåt.

Betygen från våren 2018 visar att andelen behöriga till gymnasiet har ökat till 87% och att meritvärdet i årskurs 9 är det högsta som vi någonsin uppmätt i Oskarshamns kommun. Det är mycket positivt, men samtidigt så innebär det att 13% av eleverna i årskurs 9 inte är behöriga till gymnasiet.

Barn och unga förtjänar att det finns en långsiktighet i arbetet med skolan i Oskarshamns kommun och därför vill vi att alla samarbetar för att ännu fler elever ska få godkända betyg

facebook Twitter Email