HANDSLAG MELLAN SOCIALDEMOKRATERNA OCH KOMMUNAL

Socialdemokraterna och Kommunal har tillsammans kommit överens om sex förslag som skulle förbättra för medarbetare hos Oskarshamns kommun. Förslagen är en del av Socialdemokraternas vallöften och kommer genomföras om socialdemokraterna vinner valet.

VALLÖFTEN:

  1. Alla vårdbiträden och undersköterskor ska ha en utvecklingsplan som tas fram i dialog mellan medarbetaren och dennes chef.
  2. Barnskötare ska få trygga anställningar. Barnskötare ska anställas som just barnskötare och inte som obehörig förskollärare.
  3. Att verka för jämlika arbetsplatser inom kommunen. Det kräver bland annat satsningar på mer arbetskläder inom kvinnodominerande yrken.
  4. Översyn av regler för tjänstledighet för att prova annat jobb samt starta eget.
  5. Utreda möjligheten för medarbetare som närmar sig pension att arbeta 80% med 90% i lön och 100% i pensionsinbetalningar.
  6. Översyn av lönetillägg vid utbildning och handledning. Fokus ska vara jämlikhet mellan olika yrkesgrupper.

        

facebook Twitter Email