Kallelse till medlemsmöte med Socialdemokraterna

Den 7 oktober kl. 16.00 bjuds alla medlemmar in till medlemsmöte. Vi är i Sjöfartsföreningens lokal, Norra Strandgatan 12.

Dagordning:
1.Mötets öppnande
2.Val av justerare
3.Fastställande av dagordningen
4.Fastställande av antal röstberättigande
5.Aktuell politik
6.Val till kommunfullmäktige
a) Kommunfullmäktiges presidium
Alla medlemmar och S-föreningar har haft möjlighet att nominera till uppdragen. Valberedningen återkommer inom kort med förslag.

b) Kommunfullmäktiges valberedning
Alla medlemmar och S-föreningar har haft möjlighet att nominera till uppdragen. Valberedningen återkommer inom kort med förslag.

7.Eventuella övriga val
8.Övriga frågor
9.Mötets avslut

facebook Twitter Email