Välkommen på medlemsmöte!

Den 29 oktober klockan 18.00 har vi medlemsmöte där alla medlemmar är välkomna. Medlemsmötet är i Föreningshuset Åsa.

Dagordning: 
1. Mötets öppnande
2. Val av justerare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av antal röstberättigande
5. Aktuell politik
6. Nomineringar till landstinget/regionen
Valberedningens förslag är att vi nominerar till fyra uppdrag. Valberedningens förslag framgår vid respektive uppdrag.
a) Regionala utvecklingsnämnden, Peter Wretlund, vice ordförande
b) Kollektivtrafiknämnden, Peter Wretlund, ordförande.
c) Patientnämnden, Lejla Bajraktarevic, ordförande
d) Almi, Jonas Erlandsson, vice ordförande.

7. Eventuella val
8. Övriga frågor
9. Mötets avslut

facebook Twitter Email