Välkommen på medlemsmöte

Den 3 december klockan 18.00 bjuder Socialdemokraterna in alla medlemmar på medlemsmöte. Under mötet ska vi utse våra förtroendevalda till styrelser och nämnder i Oskarshamns kommun. Alla medlemmar och S-föreningar har haft möjlighet att föreslå kandidater. Nu arbetar valberedningen med att ta fram förslag på vilka medlemmar som ska utses till respektive uppdrag. Valberedningens förslag presenteras i sin helhet under vecka 47.

I samband med mötet bjuder vi på julsmörgås. Det kommer också vara möjligt att under mötet lämna förslag på vad man önskar diskutera på nästa års medlemsmöten.

Tid: 3 december, kl. 18.00
Plats: Föreningshuset Åsa, Hantverksgatan 64, Oskarshamn.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av två justerare tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordningen
4. Fastställande av antalet röstberättigande medlemmar
5. Aktuell politik
6. Val till styrelser och nämnder
7. Övriga frågor
8. Mötets avslut

facebook Twitter Email