Valberedningens förslag till styrelser och nämnder

Socialdemokraternas laguppställning i Oskarshamns kommun

Socialdemokraternas valberedning i Oskarshamns kommun presenterar idag sitt förslag till hur laguppställningen ska se ut under kommande mandatperiod. Det som idag presenteras är ett förslag som slutligen ska beslutas av Socialdemokraternas representantskap den 3 december.

Alla medlemmar och S-föreningar i Oskarshamns kommun har haft möjlighet att nominera personer till de olika uppdrag som Socialdemokraterna ska utse förtroendevalda till. Sista dag att föreslå kandidater var den 4 november och då hade det kommit in ca 160 nomineringar till valberedningen.

Socialdemokraterna har sedan tidigare gjort sina val till ordförande i kommunstyrelsen, presidiet i kommunfullmäktige och gruppledare i kommunfullmäktigegruppen.

Idag presenterar vi det förslag på laguppställning som Socialdemokraternas representantskap ska ta ställning till den 3 december. Här nedan ser ni delar av laguppställningen, på nästa sida presenterar vi hela laguppställningen.

Gruppledare i nämnd:

Nämnd Namn Funktion
Bildningsnämnden Anton Sejnehed Ordförande
Tekniska nämnden Yvonne Bergvall Ordförande
Socialnämnden Stellan Lindeberg 1e vice ordförande
Samhällsbyggnadsnämnden Anita Hultgren 1e vice ordförande

Övriga gruppledare

Organ Namn Funktion
Byggebo Frida Bergvall Ordförande
Smålandshamnar Peter Wretlund Ordförande
Oskarshamn Energi Anita Hultgren Vice ordförande
Kalmarsundsregionens renhållare Yvonne Bergvall Vice ordförande
Stiftelsen Forum Sven-Åke Johansson Ordförande
Valnämnden Anders Österman Ordförande

Eventuella frågor om valberedningens förslag besvaras av Laila Naraghi och Rigmor Eklind.

Valberedningens förslag i sin helhet

Kommunstyrelsen

* Andreas Erlandsson är redan vald av partiet som kandidat till ordförande i kommunstyrelsen och där tillhörande uppdrag.

Ledamöter:
Andreas Erlandsson*
Anita Hultgren
Anton Sejnehed
Yvonne Bergvall

Övriga nominerade som ledamöter:
Sara Malek och Catrin Alfredsson

Ersättare:
Stellan Lindeberg
Mona Tegel
Jonas Brorsson
Catrin Alfredsson

Övriga nominerade som ersättare:
Åke Nilsson, Marie Holmgren och Anita Hultgren

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamöter:
Andreas Erlandsson*
Anton Sejnehed

Inga övriga nominerade finns.

Ersättare:
Anita Hultgren
Yvonne Bergvall

Övriga nominerade som ersättare:
Catrin Alfredsson

Budgetberedningen
Ledamöter:
Andreas Erlandsson*
Yvonne Bergvall
Anton Sejnehed

Inga övriga nominerade finns.

Ersättare:
Stellan Lindeberg
Anita Hultgren
Jonas Brorsson

Inga övriga nominerade finns.

Bildningsnämnden
Ordförande, tillika ledamot:
Anton Sejnehed

Inga övriga nominerade finns.

Ledamöter:
Marianne Erlandsson
Sami Durmishi
Lena Blomander

Övriga nominerade som ledamöter:
Marie Holmgren, Sara Malek, Åke Nilsson och Oulae Sahar (fyller 18 år, i januari).

Ersättare:
Marie Holmgren
Åke Nilsson
Arne Nilsson
Faig Osmanov

Övriga nominerade som ersättare:
Marianne Erlandsson, Frida Bergvall, Monica Svensson, Leine Johansson och Oulae Sahar (fyller 18 år, i januari).

Socialnämnden
Förste vice ordförande, tillika ledamot:
Stellan Lindeberg

Övriga nominerade som förste vice ordförande:
Sara Gunnar

Ledamöter:
Mona Tegel
Jonas Brorsson
Elin Sejnehed

Övriga nominerade som ledamöter:
Stellan Lindeberg, Faig Osmanov, Monica Svensson och Oulae Sahar (fyller 18 år, i januari).

Ersättare:
Berth Karlsson
Faig Osmanov
Sara Malek
Frida Bergvall

Övriga nominerade som ersättare:
Monica Svensson, Elin Sejnehed, Jonas Brorsson, Marie Holmgren och Oulae Sahar (fyller 18 år, i januari).

Tekniska nämnden
Ordförande, tillika ledamot:
Yvonne Bergvall

Inga övriga nominerade finns.

Ledamöter:
Elvis Prakatur
Cornelia Stamer

Övriga nominerade som ledamöter:
Jenny Ilke Hjelm, Joakim Rylin och Catrin Alfredsson

Ersättare:
Jenny Ilke Hjelm
Joakim Rylin
Sara Malek

Övriga nominerade som ersättare:
Sebastian Holm, Faig Osmanov och Elin Sejnehed.

Samhällsbyggnadsnämnden
Förste vice ordförande, tillika ledamot:
Anita Hultgren

Övriga nominerade som vice ordförande:
Catrin Alfredsson

Ledamöter:
Åke Nilsson
Catrin Alfredsson

Övriga nominerade som ledamöter:
Heléne Bolling, Joakim Rylin, Ingvar Jonasson, Elvis Prakatur och Elin Sejnehed.

Ersättare:
Sven-Åke Johansson
Heléne Bolling
Yusuf Sheek

Övriga nominerade som ersättare:
Joakim Rylin, Elvis Prakatur, Frida Bergvall, Elin Sejnehed och Ingvar Jonasson.

Valnämnden
Ordförande, tillika ledamot:
Anders Österman

Inga övriga nominerade finns.

Ledamot:
Marianne Erlandsson

Övriga nominerade som ledamöter:
Alf Holmberg och Oliva Bergvall.

Ersättare:
Sven-Åke Johansson
Alf Holmberg

Inga övriga nominerade finns.

Revisionen
Ledamöter:
Johnny Maurits
Ulf Nilsson

Inga övriga nominerade finns.

Lokala säkerhetsnämnden
Ordförande tillika ledamot:
Andreas Erlandsson

Inga övriga nominerade finns.

Ledamöter:
Rigmor Eklind
Joakim Rylin

Övriga nominerade som ledamöter:
Peter Wretlund och Åke Nilsson.

Ersättare:
Anita Hultgren
Peter Wretlund
Jenny Ilke Hjelm

Övriga nominerade som ersättare:
Leine Johansson och Åke Nilsson.

Direktionen för Sven och Karin Bergs minne
Ledamöter:
Mona Tegel
Leine Johansson

Inga övriga nominerade finns.

Ersättare:
Jenny Ilke Hjelm

Inga övriga nominerade finns.

Styrelsen för Stiftelsen Forum
Ordförande, tillika ledamot:
Sven-Åke Johansson

Övriga nominerade som ordförande:
Catrin Alfredsson

Ledamöter:
Catrin Alfredsson

Övriga nominerade som ledamöter:
Hans Bolling, Marie Holmgren, Faig Osmanov och Sara Malek.

Ersättare:
Dennis Rydh
Monica Svensson

Övriga nominerade som ersättare:
Marie Holmgren och Heléne Bolling.

Styrelsen för Strandagården
Ledamot: Jonas Brorsson

Inga övriga nominerade finns.

Ersättare: Mikael Johansson

Inga övriga nominerade finns.

Styrelsen för Sjöfartshotellet
Ledamöter:
Lena Blomander
Åke Nilsson

Inga övriga nominerade finns.

Ersättare:
Faig Osmanov
Marie Holmgren

Övriga nominerade som ersättare:
Lena Blomander

Gode män för jordbruks- och skogsbruksfrågor
Representant:
Yvonne Bergvall

Inga övriga nominerade finns.

Gode män för tätortsförhållanden
Representant:
Yvonne Bergvall

Inga övriga nominerade finns.

Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR)
Ledamot, tillika nominering som vice ordförande:
Yvonne Bergvall

Inga övriga nominerade finns.

Smålandshamnar AB samt Oskarshamns Hamngods- och Terminal AB
Ordförande:
Peter Wretlund

Inga övriga nominerade finns.

Oskarshamn Energi AB och Oskarshamn Energi Nät AB
Vice ordförande:
Anita Hultgren

Inga övriga nominerade finns.

Byggebo i Oskarshamn AB
Ordförande:
Frida Bergvall

Inga övriga nominerade finns.

Gatunamnsberedningen
Ledamot:
Heléne Bolling

Inga övriga nominerade finns.

Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan
Ledamot: Andreas Erlandsson

Inga övriga nominerade finns.

Kalmarsundskommissionen
Ledamot: Anita Hultgren

Inga övriga nominerade finns.

Fredriksbergs torrläggningsföretag av år 1928
Ledamot: Yvonne Bergvall

Inga övriga nominerade finns.

Fredriksbergs dikningsföretag av år 1958
Ledamot: Yvonne Bergvall

Inga övriga nominerade finns.

Vägsamfälligheter där kommunen är delägare
Representant: Yvonne Bergvall

Inga övriga nominerade finns.

Kommunförbund Kalmar län
Ombud:
Andreas Erlandsson

Inga övriga nominerade finns.

Styrelseledamot:
Andreas Erlandsson

Inga övriga nominerade finns.

facebook Twitter Email