Välkomna på medlemsmöte!

Den 28 januari bjuder vi in alla medlemmar till ett medlemsmöte. Styrelsen har bjudit in Anders Henriksson som är ordförande för regionstyrelsen i Kalmar län och ordförande för Socialdemokraterna i Kalmar län. Anders kommer dels att berätta om den utredningen som har presenterats kring förändringar på Oskarshamns sjukhus, samt berätta om den regionplan som har tagits fram för Kalmar län. 

Under medlemsmötet kommer vi också behandla motioner till distriktskongressen samt besluta om ombud samt nomineringar till distriktsstyrelsen. 

Vi bjuder på kokt korv och kaffe under kvällen.

Välkomna!

Tid: 28 januari, kl. 18.00
Plats: Folkets Park, Oskarshamn

Handlingar till medlemsmötet:

Dagordning: 

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordningen
 3. Fastställande av antalet röstberättigande medlemmar
 4. Val av justerare
 5. Aktuell politik
 6. Beslut om motioner till distriktskongressen
  Det har kommit in åtta motioner till arbetarekommunen. Styrelsen föreslår att samtliga motioner bifalles. Motionerna finner du här: Motioner till Socialdemokraterna i Oskarshamns kommuns medlemsmöte

 7. Beslut om nominering till Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktsstyrelse samt valberedning
  a) Nominering till distriktsstyrelsen
  Styrelsen föreslår att Peter Wretlund nomineras som kassör och att Laila Naraghi nomineras som ledamot samt ersättare i distriktsstyrelsen. 

  b) Nominering till valberedningen
  Styrelsen föreslår att Anton Sejnehed nomineras som ledamot i valberedningen och att Anita Hultgren nomineras som ersättare. 

  c) Nominering som revisor
  Styrelsen föreslår att arbetarekommunen inte nominerar någon. 

 8. Val av ombud till Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress 13 april
  Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun har 19 ombud till distriktskongressen. Styrelsen föreslår idag 13 ombud samt en ersättare. Vid medlemsmötet kommer vi gemensamt fylla på ombud och ersättare till kongressen. 

  Styrelsen föreslår följande ombud och ersättare: 
  Elin Sejnehed
  Sami Durmishi
  Åke Nilsson
  Faig Osmanov
  Tormod Nesset
  Lena Blomander
  Yvonne Bergvall
  Laila Naraghi
  Catrin Alfredsson
  Joakim Rylin
  Berth Karlsson
  Andreas Erlandsson
  Anton Sejnehed
  Stellan Lindeberg (ersättare)

 9. Övriga frågor
 10. Mötets avslut

Välkomna på årsmöte!

I mars bjuder Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun in alla medlemmar till årsmöte. Under medlemsmötet kommer vi bland annat besluta om verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, samt välja styrelse. Sista dag att nominera samt sända motioner till årsmötet är den 31 januari. 

Mötet gästas av Peter Akinder, som är politisk chefredaktör på Nyheterna/Östra Småland. 

Vi bjuder också på mat och dryck under mötet. 

Tid: 25 mars, klockan 18.00
Plats: Folkets Park, Oskarshamn

facebook Twitter Email