Välkommen på medlemsmöte!

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun bjuder in till medlemsmöte den 18 februari kl. 18.00. Mötet äger rum i Folkets Park, Oskarshamn.

Efter mötet kommer vi att diskutera de handlingar som ska behandlas på partikongressen och som vi har arbetat med under hösten. Partistyrelsen sänder ut handlingarna till kongressen den 8 februari. Du hittar partistyrelsens förslag här: https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/socialdemokraternas-partikongress-2019/

Tid: 18 februari kl. 18.00
Plats: Folkets Park, Oskarshamn

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordningen
3. Fastställande av antalet röstberättigande medlemmar
4. Val av justerare
5. Aktuella frågor
6. Beslut om inriktning för investeringsbudgeten 2019-2022
7. Val av revisor till Oskarshamns kommun
8. Eventuella val
9. Nästa möte
10. Mötets avslut

facebook Twitter Email