Nominering till nämndemän

Tingsrätten i Kalmar

Socialdemokraterna ska välja tre nämndemän till Kalmar tingsrätt. Valet kommer göras på vårt medlemsmöte den 27 maj.

Sista dag att nominera någon till uppdraget som nämndeman är den 14 april. Den som nomineras ska vara tillfrågad. Nomineringar sker till sap.oskarshamn@telia.com

På hemsidan www.blinamndeman.se kan du läsa om vad uppdraget innebär och vad som krävs för att kunna bli vald. 

Några saker som kan vara bra att känna till: 
”Den som ska tjänstgöra som nämndeman måste vara myndig vid (tidpunkten för val), vara svensk medborgare och folkbokförd i den aktuella domstolens domkrets. Man får inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller vara försatt i konkurs. Vissa yrkesgrupper är undantagna från att kunna väljas till nämndeman eftersom de riskerar att hamna i en intressekonflikt. Är man anställd vid domstol, är åklagare eller polis, advokat eller har annat yrke där man för andras talan inför rätten får man inte vara nämndeman.”

En nämndeman har närvaroplikt vid förhandlingar i tingsrätten.

Domstolen kontrollerar lämplighet genom att kontrollera nämndemäns laglydnad. Det innebär att domstolen begär utdrag ur belastningsregistret.

Förvaltningsrätten, Göta hovrätt, Kammarrätten i Jönköping

Socialdemokraterna i Kalmar län ska utse nämndemän till förvaltningsrätten, Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping. 

Sista dag att nominera någon till uppdraget som nämndeman är den 14 april. Den som nomineras ska vara tillfrågad. Nomineringar sker till sap.oskarshamn@telia.com. Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun kommer besluta om vilka som ska nomineras, det är sedan Socialdemokraternas fullmäktigegrupp i Region Kalmar län som beslutar om vilka som ska väljas. 

På hemsidan www.blinamndeman.se kan du läsa om vad uppdraget innebär och vad som krävs för att kunna bli vald. 

Några saker som kan vara bra att känna till: 
”Den som ska tjänstgöra som nämndeman måste vara myndig vid (tidpunkten för val), vara svensk medborgare och folkbokförd i den aktuella domstolens domkrets. Man får inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller vara försatt i konkurs.

Vissa yrkesgrupper är undantagna från att kunna väljas till nämndeman eftersom de riskerar att hamna i en intressekonflikt. Är man anställd vid domstol, är åklagare eller polis, advokat eller har annat yrke där man för andras talan inför rätten får man inte vara nämndeman.

Man får inte vara nämndeman i förvaltningsrätt eller kammarrätt om man är anställd vid Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, Transportstyrelsen, länsstyrelse eller myndighet som lyder under länsstyrelse. En nämndeman har närvaroplikt vid förhandlingar i rätten. 

Domstolen kontrollerar lämplighet genom att kontrollera nämndemäns laglydnad. Det innebär att domstolen begär utdrag ur belastningsregistret.

facebook Twitter Email