VÄLKOMMEN PÅ MEDLEMSMÖTE!

Den 29 april bjuder vi in alla medlemmar till medlemsmöte. Vi inleder medlemsmötet med att Europaparlamentarikern Anna Hedh ger oss argument för varför man ska rösta i valet till Europaparlamentet samt svarar på våra frågor om hur Europaparlamentet fungerar. 

Under medlemsmötet kommer vi också göra nomineringar av nämndemän till förvaltningsrätten, kammarrätten och Göta Hovrätt. 

Avslutningsvis så kommer vi besluta om prioriteringar inför arbetet med kommunens budget för 2020. 

Fullständig dagordning: 
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordningen
3. Fastställande av röstberättigande medlemmar
4. Val av justerare
5. Aktuell politik
– Sjöfartshotellet, information om framtiden. 
– IK Oskarshamn, vad innebär ett avancemang till SHL.
– Inför uppdrag granskning, 1 maj. 
6. Nominering av nämndemän
a) Förvaltningsrätten
Alla medlemmar har haft möjlighet att nominera medlemmar. Valberedningen återkommer med sitt förslag. 

b) Kammarrätten
Alla medlemmar har haft möjlighet att nominera medlemmar. Valberedningen återkommer med sitt förslag. 

c) Göta Hovrätt
Alla medlemmar har haft möjlighet att nominera medlemmar. Valberedningen återkommer med sitt förslag. 

7. Beslut om inriktning för driftsbudgeten för 2020, VP 2021-2022
Förslag till beslut: Att budgetgruppen får i uppdrag att arbeta för att våra vallöften genomförs. Prioriterade vallöften ska vara de som i första hand berör barn, unga och äldre. 

Underlag till beslutet finner du här: Underlag för driftsbudgeten

8. Fastställande av ombudslistan för representantskap – tillägg
9. Eventuella val
10. Nästa möte
11. Avslutning
Plats: Folkets park
Tid: 29 april kl 18.00 2019

HUR ENGAGERAR JAG MIG?

Vi har flera aktiviteter planerade under valrörelsen. Hör av dig om vilka aktiviteter du vill och kan vara med på. Varje insats räknas och därför är det viktigt att vi är många som engagerar sig i valrörelsen. 

Hur gör jag för att anmäla mig till en aktivitet? – Du svarar på detta mailet, eller skriver till sap.oskarshamn@telia.com. 

FÖRSTA MAJ 2019

LO-Facken Oskarshamn, Socialdemokraterna och SSU bjuder in dig till att fira första maj i Oskarshamn. Varmt välkommen!

SAMLING
14:00 Stadsparkens scen

AKTIVITETER
Musik av Ikonerna
Fika
Korvgrillning
Ansiktsmålning
Godisregn för barnen

TALARE
Andreas Erlandsson, Kommunstyrelsens ordförande, Socialdemokraterna
Mahlin Bergman, ordförande, Kommunal Sydost
Oulae Sahar, ordförande, SSU Oskarshamn

NYA RUTINER FÖR MEDLEMSAVGIFT

Kanske undrar du som medlem varför du inte har fått något inbetalningskort på medlemsavgiften 2019? 

Partistyrelsen beslutade förra året att ändra perioden för inbetalning av medlemsavgiften. Istället för att nästan alla får sin avi i oktober styrs nu betalningsperioden av sista siffran i personnumret. På så sätt jämnas betalningsperioden ut över hela året och det blir lättare att administrera avgifterna. 

De som är nya medlemmar eller har haft annan aviseringsperiod får även i fortsättningen sina inbetalningskort utifrån när de betalat sin första avgift. 

Påminnelse går ut månaden efter att den ordinarie betalningsperioden gått ut och därefter ytterligare en gång månaden efter. 

Inbetalningskorten går ut och styrs efter sista siffran i personnumret enligt den här tabellen: 

Sista siffran i personr. Sista betalningsdag Aviseringsperiod
0
t o m sista jan avi går ut mitten av jan
1 t o m sista febavi går ut mitten av feb
2 t o m sista marsavi går ut mitten av mars
3 t o m sista aprilavi går ut mitten av april
4 t o m sista majavi går ut mitten av maj
5 t o m sista juniavi går ut mitten av juni
6 t o m sista augavi går ut mitten av aug
7 t o m sista sepavi går ut mitten av sep
8t o m sista oktavi går ut mitten av okt
9 t o m sista novavi går ut mitten av nov

Om du har några frågor om din medlemsavgift så kan du kontakta Helén Samuelsson som arbetar för Socialdemokraterna i Kalmar län. Hennes telefonnummer är 0480-458403 och hennes mail är helen.samuelsson@socialdemokraterna.se

Hör av dig om du har några tankar, idéer eller funderingar.

Vänliga hälsningar
Anton Sejnehed
Ordförande för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun

facebook Twitter Email