VÄLKOMMEN PÅ MEDLEMSMÖTE!

Socialdemokraterna bjuder in till medlemsmöte den 27 maj kl. 18.00 i Folkets Park.

Internationella frågor – hur kan vi arbeta med frågorna som parti i Oskarshamn?

Tormod Nesset, Sven-Åke Johansson och Kajsa Lönegård berättar om aktuella projekt och hur vi kan engagera oss i internationella projekt.

Tormod Nesset berättar om möjligheter till projekt i Ukraina tillsammans med fackliga kamrater. Socialdemokraterna i Kalmar län har lämnat in en projektansökan för ett nytt projekt i Ukraina.

Kajsa Lönegård, programhandläggare på Palmecenter, berättar om möjligheter till projekt i Sydafrika.

Sven-Åke Johansson leder oss i ett samtal om hur vi kan engagera oss lokalt och hur vi tillsammans kan engagera oss i internationella projekt.

Under mötet bjuds på korv med bröd. 

Fullständig dagordning: 
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordningen
3. Fastställande av röstberättigande medlemmar
4. Val av justerare
5. Aktuell politik
6. Val av nämndemän till tingsrätten
Alla medlemmar har haft möjlighet att nominera medlemmar. Vi ska välja tre nämndemän. Valberedningens förslag är Jonas Brorsson (omval), Eva Hardebrant (omval) och Ingemar Ritzén (nyval).

Övrigt nominerade är: Hans Bolling och Johnny Maurits.

7. Eventuella val
8. Nästa möte
9. Avslutning

facebook Twitter Email