Pressmeddelande om åtgärder för att minska antalet vildsvin

Under sommaren har det kommit allt fler rapporter om att det blir fler vildsvin i Oskarshamns tätort, framför allt runt Döderhultsdalen. Detta har både Rödsle Bk och de jordbrukare som är aktiva i området fått erfara när fotbollsplaner och åkermark blivit uppgrävda.

Rödsle BK har lagt oerhört mycket ideell tid på att göra i ordning fotbollsplanerna efter att vildsvinen har förstört planerna vid flera tillfällen. 

Fritidskontoret har haft löpande kontakt med föreningen och hjälpt till på olika sätt, bland annat genom att låna ut maskiner och med kontakter till leverantörer. 

”Fritidskontoret har noga följt hur det går för Rödsle BK. Jag har också fört löpande samtal med fritidskontoret om hur vi kan hjälpa föreningen. En åtgärd att fritidskontoret har samtalat med kommunjägarna och tekniska kontoret om hur kommunjägarna kan få bättre förutsättningar för att skjuta vildsvin i tätbebyggt område såsom Döderhultsdalen, säger Anton Sejnehed (S) Ordförande i bildningsnämnden.”  

Tekniska kontoret och kommunjägarna har efter samtal med fritidskontoret tagit fram två förslag på åtgärder som skulle kunna bidra till att kommunjägarna får bättre förutsättningar att skjuta vildsvin i tätbebyggt område. Det handlar om kommunen köper in och lånar ut två mörkersikten till kommunjägarna samt att kommunen köper in fler mindre och lätta jakttorn som kan flyttas. Det bidrar till ett bättre kulfång. 

”Under sommaren har vi fått flera rapporter om att antalet vildsvin i tätorten blir fler och kommer allt närmare bostäder och anläggningar såsom Rödsle BK. Vi kommer därför besluta att köpa in mörkersikten och lättare jakttorn eftersom detta ger kommunjägarna bättre möjlighet att skjuta av beståendet. Beslutet tas på tisdag den 13 augusti och vi hoppas att kommunjägarna kan få användning av detta omgående, säger Andreas Erlandsson (S), ordförande i kommunstyrelsen. 

”Vi kommer också att fortsätta se över hur vi kan arbeta för att minska antalet vildsvin i kommunens skogar. Sedan tidigare har vi sett över att betor och liknande inte får läggas ut på mark som kommunen äger. Nu går vi vidare och ser om det finns fler åtgärder som kommunen kan bidra med,  vildsvinen ställer till stora problem även för kommunens jordbrukare som är aktiva i området säger Ingela Ottosson (M), vice ordförande i kommunstyrelsen. 

facebook Twitter Email