VÄLKOMMEN PÅ MEDLEMSMÖTE

Den 30 september klockan 18.00 bjuder Socialdemokraterna in alla medlemmar på medlemsmöte. Andreas Erlandsson kommer att prata om aktuella frågor i kommunen och övergripande om kommunens budget och hur den påverkas av regeringens budget. 

Peter Wretlund kommer under mötet prata om vad som är regional utveckling i Kalmar län och vad som händer inom området. 

Dagordningen: 
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordningen
3. Fastställande av antalet röstberättigande
4. Val av justerare
5. Aktuell politik
– Kommunens budget och påverkan från regeringens budget
– Regional utveckling
6. Val
Sista dag att nominera till uppdragen nedan är den 20 september. Alla nominerade ska vara tillfrågade. Nomineringar sänds till anton.sejnehed@oskarshamn.se
a) Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
b) Ledamot i gatunamnsberedningen
7. Eventuella övriga val
8. Nästa möte
9. Mötets öppnande

facebook Twitter Email