Nominering till uppdrag

Socialdemokraterna har en vakant plats som ersättare i socialnämnden samt i bildningsnämnden.

Nomineringsstopp för båda uppdragen är den 11 oktober. Nomineringar ska sändas till anton.sejnehed@oskarshamn.se och den som nomineras ska vara tillfrågad.

Valen kommer genomföras på medlemsmötet den 21 oktober.

facebook Twitter Email