Information om årsmötet

Nomineringsunderlag till arbetarekommunen

Alla nomineringar som rör arbetarekommunens val ska ske till sap.oskarshamn@telia.com och sista dag att nominera är den 31 januari 2020.

Arbetarekommunens styrelse
Nominering ska ske av ordförande samt fem ledamöter för perioden 2020-2022.
Följande ledamöter är valda till årsmötet 2020:
Anton Sejnehed, ordförande
Yvonne Bergvall
Lena Blomander
Joakim Rylin
Marie Holmgren
Anita Hultgren

Följande ledamöter är valda till årsmötet 2021:
Laila Naraghi, vice ordförande
Berth Karlsson, kassör
Andreas Erlandsson
Peter Wretlund
Catrin Alfredsson
Elvis Prakatur
Stellan Lindeberg

Tre revisorer – 1 år
Nominering ska ske av tre revisorer för ett år.

Följande revisorer är valda till årsmötet 2020:
Christina Karlsson
Johnny Maurits
Mona Tegel

Tre revisorsersättare – 1 år
Nominering ska ske av tre revisorsersättare för ett år.

Följande revisorsersättare är valda till årsmötet 2020:
Leif Jonsson
Leine Johansson
Faig Osmanov

Internationellt ansvarig – 1 år
Nominering ska ske av en internationell ledare för ett år.

Nedanstående person är valda till årsmötet 2020:
Tormod Nesset

En fanbärare samt en ersättare – 1 år
Nominering ska ske av en fanbärare samt en ersättare för ett år.

Följande revisorsersättare är valda till årsmötet 2020:
Sami Durmishi som fanbärare
Faig Osmanov som ersättare

Ett ombud till ABF – 1 år
Nominering ska ske av ett ombud för ett år.

Nedanstående person är valda till årsmötet 2020:
Catrin Alfredsson

Ett ombud till Folkets park, samt ersättare – 1 år
Nominering ska ske av ett ombud samt en ersättare för ett år.

Följande revisorsersättare är valda till årsmötet 2020:
Catrin Alfredsson som ombud.
Mona Tegel som ersättare.

Ett ombud till Fonus, samt ersättare – 1 år
Nominering ska ske av ett ombud samt en ersättare för ett år.

Följande revisorsersättare är valda till årsmötet 2020:
Leif Jonsson som ombud.
Monica Svensson som ersättare

Valberedning för arbetarekommunens interna val på ett år
Nominering ska ske av en sammankallande samt fyra ledamöter till valberedningen.

Följande ledamöter är valda till årsmötet 2020:
Mona Tegel, sammankallande
Rickard Bäck
Leine Johansson
Marianne Erlandsson
Sven-Åke Johansson

Motioner till årsmötet

Alla medlemmar och S-föreningar har möjlighet att skriva motioner till årsmötet. Motionerna ska sändas till sap.oskarshamn@telia.com senast 31 januari 2020.

facebook Twitter Email